Høringssvar til BUU13: Vedr. Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder

Vi er meget forundret over, at man foreslår at spare den pædagog, der sikrer en god overgang fra børnehave til skole. En overgang der er så vigtig for at komme godt fra start i en hel ny verden med nye rammer og regler. 

Som beskrevet i 'Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet', så er det helt oplagt risiko for, at der er nogle børn med særlige tilknytningsmæssige udfordringer, der får en rigtig skidt start på deres skolegang. Den start kan have store konsekvenser for de pågældende børns trivsel fremadrettet og samtidig også have indvirkning på klassekammerater og klassemiljøet i det hele taget.
Man kan risikere at skulle investere langt flere mandetimer på et senere tidspunkt ift særlig støtte til de udfordrede børn, hvilket umiddelbart ikke kan modsvare den udgift til den pædagog, der i en afgrænset periode går med over i skolen for at hjælpe børnene godt i gang.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til ikke at spare den pædagog, da det kan have store menneskelige som økonomiske konsekvenser på længere sigt.

Med venlig hilsen 

Forældre i Børnenes Hus Jystrup

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Bo Johannes Thiesen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook