Høringssvar MOD udlægning af Kimmerslev Høje, Borup, til bebyggelse

Vi er mod udlægning af Kimmerslev Høje til bebyggelse fordi:

1. Der er allerede udarbejdet en byplan for Borup, hvor borgerne både blev hørt og inddraget på bedste demokratiske vis, som er underskrevet af Byrådet i 2017. Ideer og fremtidig udvikling af Borup bliver nødt til at ske med afsæt i Byplanen.

2. Byplanen for Borup formulerer klart vigtigheden af naturen og af nærheden af naturen i det daglige for borgerne i Borup. Det er det, der gør det til noget særligt og noget attraktivt at bo i Borup. Vi har masser af natur udenom – men det er ’Byen i det grønne, det grønne i byen’, som det er formuleret i Byplanen (s. 14), der gør en forskel.

3. Byplanen (2017) skriver: ’Kimmerslev Sø må betegnes som den største rekreative naturværdi for Borup by, og turen rundt om søen som den vigtigste, rekreative rute’ (s. 16). Sådan er det også i dag, 4 år efter – måske endda endnu mere: Under COVID-19 nedlukningen fik endnu mere øjnene op for den nemme, daglige adgang til naturen via stien rundt om Kimmerslev Sø. Derfor skal der fortsat være fri for bebyggelse på strækningen på østsiden af Kimmerslev Sø, så man undervejs på turen rundt kan lade øje vandre, opleve stilheden og følge årets gang  i naturen langs søen.


Rikke Hostrup Haugbølle    Kontakt forfatteren af dette andragende