Høringssvar mod nedlæggelsen af skolebusser i Fabjerg 2023/2024

Høringssvar på de nye køreplaner for 2023-2024  

Som forældre til børn der går på Udefriskolen i Fabjerg, er det bekymrende at Lemvig Kommune har lagt op til, at der fremover nærmest ikke skal køre skolebusser i Fabjerg.

Vi har fuld forståelse for, at flytningerne af overbygningerne på bl.a. Nissum Skole, skal tilgodeses i den nye køreplan, samt at der er et budget der skal overholdes, men den reducering der er lagt op til nu, med kun én linje om eftermiddagen i Fabjerg og omegn, virker voldsomt. Derefter henvises der til at børnene skal benytte rute 33, hvor Midt Trafik har varslet stor reducering i afgange. Er der taget højde for det?

Vi er klar over at skolen i Fabjerg ikke er kommunal og at kommunen derfor ikke har befordringspligt overfor Udefriskolens elever, men hvis denne plan vedtages, vil vi forældre ikke have andre alternativer. Der er ikke andre busruter. 

Hvad med de børn der bor omkring Fabjerg, som ikke går på friskolen? Hvordan kommer de til og fra Lemvig? Eller til Nr. Nissum?

De ældste børn, vil naturligvis kunne cykle frem og tilbage, hvis man som forældre har is nok i maven til at lade sit barn krydse Fabjergvej i myldretiderne, men de små (0.-2. kl.) dem er der er ikke en mulighed for at sende af sted på cykle. Altså er vi tilbage ved at forældrene selv skal køre frem og tilbage. Det er et meget stort område, som slet ikke er tilgodeset i den nye køreplan. Hvorfor?

Et alternativ kunne være at indføre brugerbetaling på ruten. Det kan gøres på flere måder, men den enkelte løsning ville være at kommunale elever får et buskort, så de kan køre gratis. Resten, inkl. friskole elever, skal betale. Denne løsning kunne finansiere at rute 499 ikke nedlægges helt fx.

Hvis forslaget vedtages, vil vi gerne påpege at kommunen er forpligtiget til at budgettere med tiltag for at højne trafiksikkerheden i og omkring Fabjerg. Dette for at opfylde lovbestemmelserne om at kommunen skal træffe foranstaltninger til beskyttelse af børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skole. Især ved krydsningen på Fabjergvej ved Nyborgvej og Hyldgårdvej. Her er der meget ringe oversigtsforhold, som ikke ligger meget tilbage til tilfældighederne, som vil opstå med unge børn i trafikken.

Vi så allerhelst at krydsningen kan ske separat for trafikken på Fabjergvej ved en tunnelløsning. Alternativt kunne der tages fartdæmpende tiltag i brug, som nedsættelse af hastighedsbegrænsningen eller ved deciderede fysiske tiltag, som eksempelvis bump eller hævet flade. Disse forhold skal forbedres, hvis forslaget vedtages, da dette vil betyde betydeligt flere børn på vejene og cykelstierne i og omkring Fabjerg.

Vi håber meget at man vil genoverveje helt at fjerne busruterne fra Fabjerg og omegn og at politikkerne trods pressede tider, stadig vil understøtte det frie skolevalg i kommunen.

// Forældrene fra Udefriskolen i Fabjerg

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Lea Sørensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...