Høringssvar fra bestyrelsen i Landsbyordningen Gummerup

Kære forældre og borgere med tilknytning til Huset Gummerup

Høringssvaret fra bestyrelsen i Landsbyordningen Gummerup indeholder primært et stort ønske om at kunne bevare et aktivt børneliv i Huset Gummerup i fremtiden.

Vi lægger vi op til, at administrationen af skoledelen af Huset overgår til Glamsbjergskolen, og at indskolingsdelen derved kan forblive i Huset, som et tilbud til alle indskolingsbørn i et samlet Glamsbjergområde.

For børnehavens vedkommende lægger vi op til, at Gummerup Private Vuggestue og Børnehave får mulighed for at overtage børnehavens lokaler og derved også de børn, der måtte ønske at fortsætte deres daglige gang i disse faciliteter under private vilkår.

Vi har fortsat en vision og et fokus på, at vi sammen kan komme igennem denne svære situation, som vi står i pga. de givne omstændigheder, så vi også i fremtiden kan få glæde af de mange kvaliteter og ressourcer, som Huset Gummerup har og bevare et stærkt børneliv i vores lokalsamfund.

Vi har brug for jeres opbakning til dette.

Bestyrelsen i Landsbyordningen Gummerup.