Nedsættelse af hastighed på Bangsebrovej

Underskriftindsamling vedr nedsættelse af hastigheden på Bangsebrovej, 4800 Nykøbing F.

Indsamlingen har til formål af overbevise Politikere, Politi samt administrative medarbejder om behovet for at få hastigheden på Bangsebrovej nedsat.

Vejen er udstyret med flere busstoppesteder uden buslomme og benyttes af flere og flere biler som indfaldsvej til Nykøbing efter udkørsel til Gaabensevej i Kraghave efterhånden er en umulighed.
Der er flere udkørsler fra både Bangsebro og Nordbyen (med dårlige udsigtsforhold) til denne vej, vejen benyttes som skolevej af både ventende buspassagerer, fodgængere og cyklister.
Underføringen fra Smalbyvej er blevet lukket hvilket medfører flere fodgængere på vejen via Trættevejen

Området markedsføres som optimalt for børnefamilier, vejene ved skolens indgang er omfattet af nedsat hastighed, dette burde også være tilfældet på de omkringliggende veje, især langs skolens udendørsarealer og veje som benyttes til skolevej.

Pt. er hastighedsgrænsen 60 km/t på strækningen fra Kraghave Møllevej til byskiltet ved Bangsebro, derfra er der tilladt 50 km/t frem til skoven, hvorefter der igen er 60 km/t frem til Randersvej.

Bangsebrovej er ikke udstyret med hverken fortov eller cykelsti på størstedelen af strækningen, enkelte steder er vejens forløb således at der også er fuldt optrukne linjer på vejen hvorved der således ikke er plads til en bil kan passere en cykel eller fodgænger på disse steder.

Der ønskes skiltet med en lavere hastighed på strækningen fra Randersvej til Kraghave Møllevej, lokalt nedsat yderligere igennem Bangsebro (byzone) hvor der ligger huse ud til vejen manglende fortov og der er parkerede biler langs vejen. I tillæg til dette ønskes vejen på hele strækning ændret til 2-1 vej med gummipæle (chikane) løbende.

Busstoppestederne på strækningen ønskes opdateret således at ventende passagerer kan stå sikkert og på tørt underlag og samtidig således at ind/udstigning kan ske let og sikkert jf Movias vejledning.

Ved underskrift af dette bakker du op om det videre arbejde med at sikre vejene i vores lokalområde og samtidig sikre en sikker skolevej.

 

/Beboer i Bangsebro, Per Hansen, Vandværksvej 14, 4800 Nykøbing F.      


Per Hansen, Vandværksvej 14, 4800 Nykøbing F.    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Per Hansen, Vandværksvej 14, 4800 Nykøbing F. tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...