Hjælp os med at skabe et grønt og borgerinddragende Toftegårds Plads / Help us create a green and citizen-involved Toftegårds Plads

Kære medborgere i Valby og hele København, (English version below images)

Pt. er forvaltningen i gang med at udvikle et projekt som

 • Fjerner pladsen eneste grønne hjørne og vores grønne lokale borgerdrevne byhave
 • Fjerner alle eksisterende træer
 • Anlægger befæstet klimabelastende og varmeskabende overflade af betonfliser
 • Skaber dagsskygge ind over pladsen med en fireetagers høj bygningen (midt på pladsen)
 • Skaber “grønne” arealer lige ud til Gl. Køge Landevej, som ingen vil ønske at benytte pga. trafikstøj og partikelforurening.
 • På tegningen ser mere grøn ud, end den vil være i praksis, pga. træernes kroner (der tegnes som grønne områder), men som ikke i praksis vil gøre pladsen grønnere nede i “gåniveau”
 • Lader biblioteket bruge en masse kvadratmeter af pladsen i stedet for at bygge højt og udelukke støj og trafikforurening

Alt i alt et forslag der hvis det bliver gennemført, får lov at ødelægge ethvert forsøg på at skabe en "Plads til mennesker" eller “mere bynatur” som forvaltningens egne strategier lover os borgere, som udgangspunkt for alt nyt kommunalt byggeri?

Vi er en gruppe af mennesker der har haft aktiviteter på og rundt omkring pladsen i årevis og vi ønsker en grøn plads som skaber bedre forhold for mennesker og bynatur og ikke endnu en “død flise/beton plads” som København allerede er fuld af og uden reel inddragelse af pladsens nuværende og fremtidige brugere.

Se kommunens og vores forslag til pladsen nederst og SKRIV UNDER PÅ AT TOFTEGÅRDS PLADS SKAL UDVIKLES SAMMEN MED DE BORGERE DER ER AKTIVE PÅ PLADSEN, til en plads med 50% grønne områder og øget plads til nye og eksisterende kulturelle aktiviteter.  

Kommunens design ide (hvor bla. vores byhave helt er fjernet)

(The municipalities design (where amongst other things our urban garden is completely removed))

 Plan_Toftegårdsplads_tmb2.jpg

Vores ideer til en plads til mennesker og 50% bynatur

(Our suggestion for a square for people and 50% green space)

toftegardsplads_new.PNG

___________

Dear fellow citizens in Valby and the whole of Copenhagen

Currently the administration is in the process of developing a project which will:

 • Remove the square’s only green corner and our green local citizen-run city garden
 • Remove all existing trees
 • Lay fortified climate-damaging and heat-creating surface of concrete tiles
 • Create day shade over the square with a four-storey high building (in the middle of the square)
 • Create “green” areas right next to Gl. Køge Landevej, which no one will want to use due to traffic proximity and particle pollution.
 • Make the drawing look more green than it actually is, because of the trees crowns, which will not make the tiles’ surface any greener.
 • Make the library take up a lot of space from the square instead of building high and blocking out noise and traffic pollution.

If this design is implemented, it will destroy any attempt to create a "public square for people" as the municipality own architectural strategy states that as a main purpose of all new municipal constructions.

We are a group of people who have had activities in and around the square for years. We envision a future Toftegårds Plads as a green urbanspace, which now has the opportunity to create better conditions for humans and urban nature. We don't want another "dead concrete/tile solution square" without any real involvement of the users of the existing and future square.

See the municipality's and our proposal for the square at the bottom and SIGN TO URGE THE MUNICIPALITY THAT TOFTEGÅRDS PLADS MUST BE DEVELOPED TOGETHER WITH THE CITIZENS WHO ARE ACTIVE ON THE SQUARE, to create a square with 50% green areas and increased space for new and existing cultural activities.


Valbyhaven Toftegårds Plads    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Valbyhaven Toftegårds Plads tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...