Gør Prinsesse Charlottes Gade tryg og grøn

Skriv under her, hvis du ønsker at Prinsesse Charlottes Gade skal tryghedssikres og gøres mere grøn. 

D. 31.1.23 ansøges Bylivsgadepulje. Og der er derfor brug for alle de underskrifter, vi kan få - for at synliggøre behovet for ændring. 

Kort om gaden nu:

Prinsesse Charlottes Gade er en udpræget boliggade med andelsboligforeninger samt lejeforeninger. Gaden rummer desuden en vuggestue, en integreret institution, en friskole, en folkeskole, en afdeling af KEA. Derudover har gaden enkelte cafeer, kontorfællesskaber og få erhvervsdrivende butikker. Gaden summer altså af mangfoldigt liv.

Desværre har gaden samtidigt gennemkørende trafik, der dagligt skaber utryghed. 

Der er fx i 2021 lavet en trafikanalyse, der konkret har vist: "en række trafikale problemer som høj hastighed, parkering og kørsel på fortov, ulovlig parkering, gennemkørende trafik, mange skolebørn og svære krydsningsforhold for fodgængere". Se fuld rapport: 6d58c056-37ef-49f1-a946-bed6654d5963-bilag-2_0.pdf (kk.dk)

Formål med ansøgning:

Med ansøgning ønskes der en ændring af trafikale forhold. Fx at gaden skal ensrettes, fortove udbygges - så cyklister og fodgængere prioriteres. For at understøtte de trafikale ændringer, så er det meningsgivende at plante mere grøn bynatur. Fx vil flere træer og beplatning i gaden være med til at vise retning og værn. Og sikre mere plads til leg og ophold for børn, beboere og besøgende i gaden. Samtidig vil mere grønt medvirke positiv til mikroklima og give en grøn oplevelse af byrummet.

Hvorfor er din underskrift vigtig?

Hvis du har relation til gaden. Fx som beboer, besøgende el. kunde. Og hvis du ønsker at bakke op om en ændring. Så skriv under her. 

 


Nathalie Moselund Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Nathalie Moselund Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...