Gode normeringer til ALLE børn

Kære børneminister, Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Vi er forældre til børn i Hanstholm Naturbørnehave og Hanstholm Naturvuggestue, der er to af de næsten 600 private daginstitutioner, som I med aftalen om minimumsnormeringer har besluttet ikke skal have glæde af de ekstra penge til ordentlige normeringer. Det er dermed et væsentligt antal børn, der ikke får glæde af de ekstra penge til gavn for hverdagen for både børn og personale.

I skal vide, at vi er utilfredse med den beslutning, og aftalen er med til at give os overvejelser om, hvor vi skal sætte vores kryds ved næste valg. Mette Frederiksen gik til valg på at ville være ”Børnenes Statsminister” og har efter sejren gentagne gange slået fast, at hun er og vil være ”Børnenes Statsminister”. I dette tilfælde føler vi dog, at Mette Frederiksen kun ønsker at være Statsminister for en udvalgt del af Danmarks børn, og altså ikke for dem, hvis forældre har valgt en privat daginstitution. I Danmark plejer vi ikke at gøre forskel på børn, og vi har meget vanskeligt ved at forstå, at I svigter de børn, hvis forældre har valgt en privat institution.

Vi har valgt en privat institution, fordi vi mener, at det er den bedste institution for vores barn. Den ligger tæt på, hvor vi bor og personalet i institutionen er nærværende og dedikerede. Deres engagement har måske noget at gøre med, at man i en lille institution er med til at bestemme på en helt anden måde end i de meget store kommunale institutioner, vi ellers kender til.

Institutionen har også et tæt og godt forældresamarbejde, og man er netop opmærksom på at prioritere bedst mulige normeringer frem for administration/bureaukrati som i de kommunale. Derfor hjælper vi også med glæde til og kan se, at fokus er på børnene.

Alle børn, der går i daginstitution i Danmark, har indtil nu fået samme tilskud fra kommunen. Som privat institution har vi mulighed for en højere forældrebetaling, men det ønsker vi faktisk ikke, da vores institution skal være for alle. Med jeres aftale har I skabt en situation, hvor vi kan være tvunget til at skrue forældrebetalingen op, for at kunne følge med i forhold til de kommunale daginstitutioner, som nu får bedre økonomi – endda efter en fordelingsnøgle, der også tæller vores børn. Det synes vi er uretfærdigt og urimeligt overfor forældre, der ikke kan betale mere.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at vores institutioner er underlagt det kommunale tilsyn præcis som alle andre daginstitutioner. Vi kunne også sagtens, som de kommunale institutioner, levere et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer brug af ekstra penge til opnormering af personale.

Vi opfordrer til, at I ændrer aftalen, så alle børn kan få glæde af bedre normeringer. Vi opfordrer samtidig til, at I fremover sikrer, at alle børn i Danmark behandles lige. Alle børn har brug for ordentlig voksenkontakt i deres hverdag uanset hvilken daginstitution, de går i. Vi beder om, på børnenes vegne, at børneministeren, børnenes statsminister og regeringen er deres ansvar bevidst overfor ALLE børn i Danmark og ikke blot en del af dem.  

 

Venlig Hilsen Forældrerådene i Hawkantsbørn; Hanstholm Naturbørnehave og Hanstholm Naturvuggestue.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Dorthe Thomsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook