Giv os vores skole tilbage

Giv os vores skole tilbage!

Nej, vi har ikke glemt debatten om skolestruktur. Vi er en gruppe forældre, der er rigtigt glade for vores børns skole i Højby, men vi oplever gang på gang, at den skolestruktur, man gennemførte i 2014, spænder ben – for skolen, for personalet og for forældrene.

 

I 2014 valgte man at etablere en struktur med kun to skoler i hele Odsherred kommune, Nord- og Sydskolen, hver med én skoleleder og én skolebestyrelse. Hver matrikel (på Nordskolen gælder det hhv. Odden, Billesvej og Grundtvigsvej i Nykøbing samt Egebjerg og Højby) har én pædagogisk leder (eller to) samt et såkaldt afdelingsråd, der inddrager forældrene. – Det er blevet et alt for tungt maskineri! Beslutninger skal igennem alt for mange led. Vi oplever, at gode idéer strander, før de når hen til de personer, der har økonomisk magt til at sætte handling bag. Vi oplever, at ting ensrettes uden nogen ordentlig grund: Gode lokale løsninger overrules, blot fordi alt skal være ens for alle. Og nogle gange er det endda – helt konkret - svært at få fat på en relevant person, når man har brug for vedkommende. Systemet er for tungt og omstændeligt. Den økonomisk ansvarlige ledelse er for langt væk fra den enkelte skoles hverdag, og skolebestyrelsen er for stor (18 personer) og skal forholde sig til alt for meget til at det giver mening. - Vi savner, at vores (pædagogiske) ledelse er nærværende og fysisk til stede på skolen – og ikke til møder rundt omkring i kommunen. En nærværende ledelse skaber tryghed: Mange problemer kan tages i opløbet, hvis personale eller forældre hurtigt kan få en snak med lederen.

 

Vi mener, at faglighed og økonomi hører sammen, og at begge dele skal forvaltes lokalt. Vi tror på, at indflydelse skaber engagement. Hvis der er kort vej fra idé til handling; hvis personalet på en skole kan sige: ”Dette her vil vi gerne satse på!” – og i samråd med ledelsen kan sætte midler af til det, så skaber det arbejdsglæde. Personalets arbejdsglæde er jo nu engang det brændstof, der skaber en god skole. Og giv så forældrene en reel medindflydelse i en lokal skolebestyrelse, for det skaber engagerede forældre.

 

Giv os vores gode lokale skole tilbage!

 


Simon larsen (Højby)    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Simon larsen (Højby) tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...