Giv ME-patienter mulighed for behandling i offentligt regi – skriv under nu.

ME-bredformat-web.jpg

I Danmark er der 10-20.000 patienter med sygdommen Myalgisk Encephalomyelitis (ME). ME kan ramme alle. Måske er det dig, der får ME i morgen, og så vil du ikke have adgang til en eneste ME-specialiseret læge, der kan stille diagnosen. Vil du støtte, at ME-patienter får et sundhedstilbud lige som alle andre patienter med en alvorlig fysisk sygdom, så skriv under på denne henvendelse.

Ifølge Folketingets vedtagelse V82 af 14.3.2019 skal der oprettes tværfaglige ME-specialiserede behandlingstilbud til danske ME-patienter i Danmark. Det er stadig ikke sket.

I dag kan danske ME-patienter ikke blive udredt for ME og få diagnosen efter de internationale diagnosekriterier CCC/ICC i offentlig regi, som bl.a. de norske og svenske sundhedsmyndigheder anbefaler. Et sådant tilbud findes kun på én dansk privatklinik med egenbetaling.

I dagens Danmark er det kun ME-patienter, som selv kan betale, der møder læger med ME-specialiseret viden, der kan give diagnosen ME, stabilisere patienternes sygdom med relevant medicinsk symptomlindring og hjælpe med at bevare funktionsevnen bedst muligt. Der findes endnu ikke medicin, der kan helbrede ME-patienterne, men hvis læger i det danske sundhedsvæsen fik opdateret viden om ME, vil de kunne diagnosticere, rådgive og give lindrende behandling til ME-patienter. Derved vil mange patienter kunne undgå forværring og nogen ligefrem opleve bedring.

Som mødre til ME-patienter står vi fuldstændigt udmattede og magtesløse, fordi vi stadig ikke kan få hjælp fra det offentlige sundhedssystem. Vi står alene med ansvaret for vores meget syge børn og må bruge al vores tid, energi og penge på at fastholde deres helbred og helt basale livskvalitet. Resultatet er, at vores familier køres ned, og det reducerer sandsynligheden for at vores børn kan blive aktive samfundsborgere. Unge i 20’erne og 30’erne efterlades som førtidspensionister, nogle med mange timers hjemmehjælp og andre må flytte tilbage til forældrene uden et relevant sundhedstilbud. Det er meget dyrt for det danske samfund, at det ikke er læger med ME-specialiseret viden, der hjælper vores børn til et bedre liv.

Med din underskrift støtter du, at der bør oprettes et ME-specialiseret tilbud til danske ME-patienter så de omfattes af ventelistegarantien og kan få adgang til udredning og symptombehandling og ME-diagnose ud fra de internationale konsensuskriterier i privat regi, indtil patienterne har adgang til den tværfaglige ME-specialiserede behandling, som Folketinget vedtog enstemmigt i 2019.

Bedste hilsen

Pia Thorkilgaard og Kirstine Michelsen

Mødre til ME patienter

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kirstine Michelsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...