Giv børnene tid til at være børn - JA TAK til kortere skoledage

Vi kæmper for at lovgivningen laves om så alle kommuner tvinges til at sænke timetallet for bla. indskolingen fra de nuværende 1200 timer til regeringens anbefaling på 1110 timer, og gerne færre timer.
 
Regeringen lavede i 2019 en ændring, som skulle gøre børnenes skoledage kortere, men desværre står der ikke i lovteksten at man IKKE må beholde de oprindelige 1200 timer, så det betyder at f.eks 0 klasse i nogle klasser  har en skole uge på 30 timer fra f.eks 8.10 tíl 14.10 hver dag.
Folketinget gjorde det også muligt at reducere timetallet for mellemtrinnet og udskolingen, for at der så istedet skulle være 2 lærer i fagtimerne, det har man heller ikke ønsket i flere kommuner. Derfor er det vigtigt at lovgivningen bliver ændret, så kommunerne tvinges til at nedsætte timerne og ikke kun har muligheden.
Desværre har flere kommuner deriblandt Horsens kommune fundet det hul i lovgivningen og valgt at gå imod regeringens reducering af timer.
Resultatet af en kortere dag ville give de børnene mere tid og energi til leg, udvikling og fritidsaktiviteter uden for skolen. En kortere skoleuge  vil desuden give fritidstilbuddene bedre mulighed for at skabe en sammenhængende indsats for børnene. Vi henter hver dag nogle meget trætte børn, som ikke har energi til ret meget andet end deres skolegang,  og vi er mange forældre  der mener at børn skal have lov til at være børn så længe som muligt.
 
 
Som daværende undervisningsminister (2019) Merete Riisager har udtalt så er "Folkeskolen folkets skole, og derfor skal vi lytte til alle dem, der er i den, og det har vi gjort med den her aftale, for alle forandringer i folkeskolen skal give mening for netop dem. Skolen skal kunne give eleverne struktur, rammer og ro, og til gengæld skal skolen have frihed og respekt om fagligheden, og det er netop intentionen bag dette lovforslag."
 
 
  1. Det er åbenbart ikke en holdning som alle kommuner deler, så hjælp os med din underskrift så vi kan få bl.a. Horsens Kommune til at indse at børnene skal forblive børn og have overskud til BÅDE leg og læring.
 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Rikke Frederiksen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...