Genåbn Januarvej og Februarvej i Aarhus V.

Genåbn Januarvej og Februarvej! 

Januarvej og Februarvej har i en forsøgsperiode været lukket for trafik fra Herredsvej. Denne forsøgsperiode slutter 31/12 2020. Vi beboere i Herredsvang ønsker Januarvej og Februarvej genåbnet ved forsøgsperiodens ophør.

Vi beboere i Boligforeningerne i Herredsvang har længe været plaget af at det er yderst svært at komme til at køre ud på Herredsvej i myldretiderne morgen og eftermiddag fra sidevejene.Det er vores opfattelse at dette skyldes at mange kører til og fra AUH Skejby i disse tidsrum. Det er ligeledes vores opfattelse at situationen nu er blevet fuldstændig uholdbar, med ekstremt lange ventetider på at kunne køre ud på Herredsvej, når vi skal til Hasle Ringvej.

Desuden vil en tur fra f.eks. busstoppestedet ved Hasle Bibliotek til Hasle Ringvej let kunne tage op til 20 minutter i myldretiderne på grund af bilkøernes længde. Spørg evt. Midttrafik om de kender problemet. Det vil forlænge en tur til Storcenter Nord eller ind til centrum betragteligt. 

Udkørselsproblemerne og køproblemerne gælder fra alle sidevejene til Herredsvej, idet bilkøerne på Herredsvej i myldretiderne ofte går helt fra AUH Skejbys område og helt til Hasle Ringvej. Bilkøerne er så tætte, at der ikke gives plads til udkørsel fra sidevejene i myldretiderne. Trængselsproblemerne gælder også Rydevænget, da Paludan Müllersvej også er stærkt plaget af tilsvarende trængselsproblemer mod Ringvejen. 

Siden Januarvej og Februarvej blev lukket mod Herredsvej er trængselsproblemerne på Herredsvej blevet meget forværret, idet Januarvej og Februarvej virkede aflastende for trafikken på Herredsvej, ved at mange kørte ad Januarvej og Februarvej mod Viborgvej. Derfor ønsker vi Januarvej og Februarvej genåbnet. 

Dette vil også aflaste krydset Herredsvej/Ringvejen, som er blevet et af de farligste kryds i Aarhus. Der sker virkelig mange færdselsuheld i krydset og mange nærved uheld. Krydset er blevet et farligt sted for billister, knallertkørere, cyklister og gående. 

Det lysregulerede vejkryds Herredsvej/Hasle Ringvej er meget uoverskueligt, idet der er flere som har grønt lys på Herredsvej, cyklister som skal lige ud ad Herredsvej sammen med venstredrejende trafikanter til Hasle Ringvej og ligeudkørende i begge retninger på Herredsvej som giver mange farlige situationer i trafikken. Gæster til beboerne som bor inden for Støjvolden på Hasle Ringvej 17 – 47, kan ikke bruge en GPS, idet den vil give kørevejledning til Januarvej og Februarvej som er spærret ud til Herredsvej. 

Vi ønsker også at der laves nogle trafikdæmpende bump på den lille ensrettede vej bag støjvolden fordi der er kommet meget hurtigkørende gennemgående biltrafik på vejen bag støjvolden efter lukningen af Januarvej og Februarvej. Vejen er også en cykelsti og der er desuden mange gående på det meget smalle fortov med kun 1 flises brede. Vi vil endvidere anbefale en trafiktælling på Hasle Ringvej 17-47, da vejen bag støjvolden er ensrettet og er til cyklister, knallerter samt biler til beboerne på Hasle Ringvej 17 - 47. Gennemkørende trafik har aldrig været meningen med vejen som nu tager en del af den trafik som før gik gennem Januarvej og Februarvej. 

Også af hensyn til trafiksikkerheden vil vi stærkt anbefale en genåbning af Januarvej og Februarvej.

Vi er flere beboere ved Herredsvej som er uforstående over den midlertidige lukning af Januarvej og Februarvej, hvor Aarhus kommune med Rådmand Bünyamin Simsek i spidsen har valgt at løse nogle beboeres problemer med gennemkørende trafik, ved at skabe endnu mere massive trængselsproblemer og farlige trafiksituationer for alle andre beboere ved den ydre del af Herredsvej.

Derfor starter vi nu en underskriftindsamling for genåbning af de 2 veje.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg CHRISTIAN DAHLERUP tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...