Frifind Lars Bo Lomholt!


Gæst

/ #212

2013-02-01 13:46

Hermed Dansk Kennel klubs høringssvar til hundeloven, som lovgiverne ikke tog hensyn til, da loven blev vedtaget:

"Skambidning

Flere adfærdsforskere har lavet gradueringer af alvoren af hundebid. Se nederst.

Nedenstående definition af skambidning har baggrund i, at det er disse bid, som Kendal Sheperd betegner som ”farlige” bid, dem som Joel Dehasse betegner som ukontrollerede bid samt der, hvor Ian Dunbar anbefaler aflivning.

Forslag til tekst i vejledning

Det er vigtigt, at en hund er i stand til at kontrollere sit bid, altså har en tilstrækkelig ”bidehæmning” for ikke at være farlig. Det betyder, at hunden enten blot snapper ud i luften mod et menneske/anden hund, eller at den tager fat med tænderne, giver et let klem og slipper igen. Hunden kan i disse situationer godt ved et uheld lave et hul eller to i ”offerets” hud, men disse bidsår er et tegn på at hunden ikke bidder hårdt/laver store bidskader, når den udviser aggression. Her er der ikke tale om skambidning.

Når en hund bider en anden hund (f.eks. under et almindeligt hundeslagsmål) tager den ofte fast og rusker let. Her kan huden penetreres og der opstår en lommer under huden. Det kræver at dyrlægen ligger et dræn, for at der ikke skal opstå en byld og måske lægger et enkelt eller to sting i huden. Et sådant sår vil hele uden problemer på maksimum ti dage. Her er der heller ikke tale om skambidning.

Hvis hunden derimod efterlader bidsår flere steder på mennesket/hunden og disse når dybere ned end huden (dybere end 1 cm), har denne hund ikke en tilstrækkelig bidehæmning og der vil være store risiko for, at den i en lignende situation, hvor den bliver aggressiv vil forårsage store bidskader.

For at der skal være tale om bidsår, der er så alvorlige at den bidende hund, skal kunne aflives uden ejeren har mulighed for at forlange en hundesagkyndig bedømmelse (”skambidning”), bør følgende være opfyldt:

•Flere dybe punktformige sår, der når dybt – d.v.s. mere end 1 cm ned i muskulaturen. Sårene skal indikere, at der har været tale om gentagne bid.
•Udrivning ( dyb flænge) i muskulaturen (altså ikke kun i huden/skinnet)
•Bidlæsioner, der medfører tab af væv
•Bidlæsioner, der medfører døden"

Man kan jo kun undres og forarves meget over, at der ikke er en bekendtgørelse eller vejledning til hundeloven til, hvorledes man definierer begrebet "skambidt", når nu det kan have så alvorlige konsekvenser. Hvorfor skal det være op til hver enkelt politikreds at definiere begrebet?



Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...