BEVAR GJELLERUP SKOLE

borger

/ #4 Vi har valgt nærhed

2012-12-05 22:34

Vi har valgt at flytte til Gjellerup pga det lokale og nære miljø der er her - både i lokalsamfund og skole. Dette nære og lokale miljø vil vi miste, hvis skolen flyttes. Vi har valgt det trygge, kombineret med en faglig dygtig skole.
Dette vil vi miste ved, at skolen flyttes og det nære mistes ved en stor skole med mange elever.
Kort sagt: hvad vi har valgt til, tænker I på at tage fra os