Bevar Slagslunde Skole

Malthe og Saras far

/ #8

2012-11-08 19:50

Den forventede besparelse på samlet 20 mio. kr. pro anno ved at lukke Veksø og Slagslunde vil betyde, der ikke længere flytter børnefamilier til disse områder. Den økonomiske følge bliver, kommunen vil miste en betragtelig sum i kommuneskat. Ydermere vil hussalget i de to nuværende skoledistrikter, der hører til de to skoler, stort set gå HELT i stå. Det er nok ikke noget, der fremmer borgernes opbakning til deres kommunalpolitikere......DET ER EN OMMER!