Stop Deportation of Fernanda Milan


Gæst

/ #7

2012-08-19 14:38

Det vore bra om de nordiska länderna ville göra upp med sin historia av rasbiologi och förföljelser av minoriteter en gång för alla.

Om Danmark alls ska kunna kalla sig ett respektabelt land i framtiden och hävda sig kunna stava till mänskliga fri- och rättigheter, så låter man Fernanda stanna och tar dessutom tag i de våldsbrott hon utsatts för!

Amanda Brihed