Pension udenfor Europa


Gæst

/ #110

2016-08-21 08:09

Gennem et arbejdsliv på 40-50 år, fradrages omkring halvdelen af din indkomst I skat, under påskud af at det blandt andet sikrer dig en økonomisk tryg alderdom.
(Underforstået: Du er for dum til selv at sørge for din alderdom, altså må vi/staten hjælpe dig)

Dobbelt beskatning:
For den del af skatten som staten opbevarer for dig til pension, scorer staten i alle årene renterne. - Når du senere skal have tilbagebetalt beløbet, som staten har lånt af dig, er det, på mirakuløs vis, ikke længere dine penge, men statens, så du skal nu betale skat én gang til.

Stavnsbånd til EU:
En folkepensionist skal blive I EU-området, - men der kan gives dispensation, hvis du vil rejse på en kort ferie andre steder I verden.

Folkepensionister bosat uden for EU/EØS er frataget alle borgerlige og grundlovssikrede rettigheder, inklusive personlig frihed, sygesikring, stemmeret med videre.
Modtager folkepensionens grundbeløb minus 39% bundskat, kommuneskat og sundhedsbidrag, uden mulighed for at påberåbe sig nogen form for retfærd, selv om det i almindelig retspraksis gælder:

At kræve betaling for ydelser der ikke leveres er bedrageri!

Folkepensionens grundbeløb svarer cirka til folketingsmedlemmers skattefri lommepenge, (omkostningstillæg).Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...