Nej tak til nye kampfly!


Gæst

/ #42 Ubrugelig

2016-02-16 00:06

Pentagons testchef advarer: F-35 er ikke egnet til kamp

Den højteknologiske favorit i Danmarks kampflykonkurrence blev sidste år erklæret ‘kampklar’. Men flyet har store tekniske vanskelig­heder og er ikke egnet til kamp, lyder det i ny rapport.

Af Steffen McGhie   12. feb 2016 kl. 08:56

Efter 20 års udvikling plaget af forsinkelser, fordyrelser og store tekniske udfordringer blev de første F-35-kampfly i sommer endelig erklæret klar til kamp af det amerikanske marinekorps.

Alligevel er det langtfra forsvarligt at sende flyet i kamp, hedder det i en ny rapport fra Pentagons våbentestenhed, Director for Operational Test and Evaluation (DOT&E), anført af direktør J. Michael Gilmore.

Enheden leverer sin rapport om flyet hvert år, men den har i år været særligt imødeset som den første, efter at F-35 blev erklæret kampklar. Det bliver samtidig den sidste af slagsen, inden de danske politikere tili foråret vælger nyt kampfly.

I den 48 sider lange rapport gør J. Michael Gilmore rede for en lang række problemer med det højteknologiske kampfly fra Lockheed Martin, nogle af dem gammelkendte, andre hidtil ukendte. 

J. Michael Gilmore er direktør for Pentagons våbentest­enhed, Operational Test and Evaluation (DOT&E), og langer i en ny rapport hårdt ud efter F-35. 

‘I et kampscenarie ville F-35 Blok 2B være nødt til at undgå konfrontationer med fjender og behøve hjælp fra allierede styrker,’ opsummerer testchefen flyets kampform.

Blok 2B er flyets aktuelle softwarekonfiguration, som for første gang forsyner F-35 med såkaldt combat capability.

Våben- og accelerationsproblemer

Blandt de mest foruroligende problemer er varmeudvikling i våbenlastrummet. Det betyder, at hvis flyet flyver med høj hastighed i under 7,6 kilometers højde og ved temperaturer over 32 grader, må lemmen til våbnene ikke være lukket mere end ti minutter ad gangen.

Men når flyet åbner våbenlemmen, kan det opfanges på radar og bryder altså ud af stealth-mode, som det har kostet store designkompromiser og fordyrelser at forsyne flyet med.

Flyet er heller ikke i stand til at trække mere end 3,8 G med en fuld brændstoftank, fordi det skaber for højt tryk i brændstofsystemet. Faktisk kan det kun trække de maksimale 7 G med en brændstofbeholdning på under 55 procent.

Våbenlemmene kan heller ikke åbnes ved flyets topfart på mach 1,6. Hvis flyet skal affyre sine våben, skal det ned på mach 1,2.

‘Sådan en taktisk restriktion begrænser brugen af våben til lav hastighed, hvilket kan give fjendtlige fly en fordel i kamp mod F-35A,’ skriver J. Michael Gilmore.

Heller ikke flyets selvbeskyttelsessystemer mod fjendtlige missiler virker ved høje hastigheder, ‘hvilket tilsvarende begrænser de taktiske muligheder,’ skriver testchefen.

Tidsplan holder ikke

Det er usandsynligt, at de samme problemer stadig vil hjemsøge flyet, når Danmark modtager de første kampfly mellem 2020 og 2024, såfremt Danmark altså vælger F-35. Rapporten rokker derimod også ved en anden faktor, der kan få betydning for Danmark, nemlig tidsplanen for den videre udvikling.

J. Michael Gilmore peger specifikt på Blok 3F, der er den næste og afsluttende datablok, som med Lockheed Martins ord bringer flyet op på ‘100 procent af den fornødne software til krigsførelse’. Allerede nu er det urealistisk, at planen for udvikling og test af Blok 3F holder.

‘Det bliver ikke muligt at udvikle og afprøve de komplette mission­systemer under Blok 3F inden maj 2017, som er den senest anførte dato i programkontorets tidsplan. (…) I stedet vil programmet sandsynligvis først kunne afslutte udvikling og testflyvning med Blok 3F i januar 2018,’ skriver han og påpeger oven i købet en risiko for, at de sidste operationelle våbentests først er færdige i november 2021, hvis udviklingen følger samme tempo som testfasen for Blok 2B.

Danmark må regne med problemer

Hos Forsvarsakademiet vurderer lektor Peter Viggo Jakobsen, at de danske politikere i lyset af den nye rapport må forvente, at problemerne med F-35 vil vare ved længe efter Danmarks kampflyvalg.

»Hvis man køber F-35, må man som ansvarlig politiker gøre det baseret på en forventning om, at problemerne kommer til at fortsætte også efter, at vi har købt flyet. Det skal man holde op imod de andre højteknologiske fordele, der kan gøre flyet attraktivt,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Hvis du med dette flys historie tror på, at der ikke vil være problemer i 2020, så ville jeg være ked af at betro dig en så vigtig beslutning,« siger han.

F-35-projektets Joint Program Office (JPO) har udsendt en kommentar til den nye rapport, som overordnet afviser risikoen for yderligere forsinkelser.

'Selv om rapporten fra DOT&E er faktuelt korrekt, indeholder den ikke det fulde omfang af bestræbelserne på at løse de kendte tekniske udfordringer og risici i tidsplanen,' skriver JPO og fremhæver, at en række tidligere udfordringer i dag er løst.