Ingen motorvej over Egholm!


Gæst

/ #19

2014-06-22 02:06

Der findes ingen fornuftige argumenter for, at den 3.forbindelse skal føres over Egholm.
Personligt kan jeg godt se fornuft i en 3.forbindelse, eksempelvis i form af et ekstra tunnelrør, da trafikken er meget tæt over fjorden, og jeg kan derfor godt se fornuften i at der bør skabes en "ventil" i denne trafik.

Dette er dog ikke nogen gyldig grund for at anlægge en motorvej vest om Aalborg, der vil omringe byen, og slet ikke en forbindelse der går over Egholm. Dette vil ikke kun have enorme miljømæssige omkostninger for Egholm, men også bymiljømæssige omkostninger for Vestbyen.

Man bør i stedet tænke i alternative baner, og forsøge at udbygge den kollektive trafik. Biltrafikken bør afvikles - ikke ekspanderes.