Kontanthjælp, Dagpengeperiode og Gensidig forsørgelse - bør ændres


Gæst

/ #96

2014-03-20 12:39

Jyllandsposten skriver:
Regeringen på kant med grundloven?
AF MORTEN PLESNER MATHIASEN
Et nyt udspil til en kontanthjælpsreform kan støde på seriøse forhindringer.
En del af beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) nye reformudspil, "Alle kan gøre nytte" byder på en gammel kending.

- Samlevende skal have samme forsørgelsespligt i forhold til deres partner, som ægtefæller har i dag.

Det foreslog Venstre så sent som i november 2012.

I dag mister man retten til kontanthjælp, hvis ens ægtefælle tjener mere end 22.000 kr. om måneden, mens beløbet er 28.000 kr., hvis man har børn.

Omvendt er det, hvis man lever på polsk, altså papirløst, så har man ingen forsørgerpligt over for sin partner, som reglerne er i dag.

Hvis ægtefælle-reglerne skal til at gælde for de papirløse forhold, risikerer regeringen dog ifølge eksperter at komme på kant med grundloven.

Ret til understøttelse

Problemet er, at alle danskere har ret til understøttelse, hvis man ikke selv "kan ernære sig eller sine". Det står skrevet i grundlovens paragraf 75, stk. 2.

"Hvis der er nogen, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv, og som ikke har en ægtefælle, der kan sørge for en, så har man ret til forsørgelse fra det offentlige. Det kan godt være meget lidt, men man har altså ret til en eller anden ydelse fra staten," siger Nina von Hielmcrone, der er lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

Højesteretsdommer og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen har desuden i folketingets fortolkning af grundlovens paragraf 75 stk. 2. skrevet, at "Et par, der lever sammen uden at være gift, har ikke pligt til at forsørge hinanden."

Grundloven fortolket

Ifølge grundloven er det altså kun ægtefolk, der kan tvinges til at forsørge deres partner, og derfor kan forsørgelsespligten hos samboende være svær at få med i en endelig reform.