Kontanthjælp, Dagpengeperiode og Gensidig forsørgelse - bør ændres