Nej til Goldman Sachs som ejer i DONG

Nana Hee

/ #197 Eksperter: Staten udvander sin ejerandel i DONG for meget

2014-02-03 21:43

"Først var der behov for en kapitaludvidelse i DONG på 6-8 mia. kr. Men Finansministeriet valgte i stedet at indgå en aftale med Goldman Sachs, PFA og ATP, der skyder samlet 11 mia. kr. i DONG. Og når de eksisterende mindretalsaktionærer og DONG-medarbejderne har tegnet aktier, kan kapitaludvidelsen nå helt op på 13 mia. kr."

"Med den aktuelle aftale reduceres statens ejerandel i DONG fra 81 til godt 60 pct. Vælger de andre eksisterende aktionærer også at skyde flere penge i DONG reduceres ejerandelen til omkring 57 pct. Og afhængig af, hvor mange medarbejderaktier, der tegnes, vil statens ejerandel i DONG blive reduceret yderligere."

"Med den kraftigt udvandede ejer-andel er det reelt en meget lille andel i DONG, staten kan sælge ved børsnoteringen. Dermed er gevinsten ved børsnoteringen klart større for de nye investorer i DONG end for staten, mener Rolf Eriksen.

»Det er meget lidt, man har tilbage at sælge. Dem, der tjener på børsnoteringen, er de nye investorer, mens staten stort set ikke får noget ud af hele denne manøvre,« siger han."

"Af den grund undrer også Rolf Eriksen sig over, at man vælger at øge kapitalindskuddet mere end oprindelig planlagt. Særligt på et tidspunkt, hvor selskabet er presset, og værdien af DONG er sat lavt. »Så skal man jo ikke sælge mere,« siger Rolf Eriksen.
»Det er dårlig beskyttelse af værdien over for staten som ejer. Det giver altså ikke mening ud fra et investeringsmæssigt synspunkt,« siger han."

"Som et led i aftalen med Goldman Sachs, ATP og PFA arbejdes der for senest i 2018 at børsnotere DONG. Hvis man ikke når det, har de nye investorer mulighed for at sælge deres aktier tilbage til staten."

"det er »usædvanligt«, at man tager begge skridt på en gang. Altså både at skyde kapital i selskabet og forberede en børsnotering.

Og han sætter altså spørgsmålstegn ved, hvad staten reelt får ud af børsnoteringen. For ifølge en politisk aftale fra 2004, som partierne bekræftede, da de i foråret 2013 nikkede til en kapitaludvidelse i DONG, skal staten også efter børsnoteringen fastholde aktiemajoriteten i selskabet. Og med den kraftigt udvandede ejerandel, er der ikke meget tilbage at sælge, når staten skal fastholde mindst 51 procent ejerskab i DONG, siger Rolf Eriksen."

http://www.information.dk/486333