Kontanthjælp, Dagpengeperiode og Gensidig forsørgelse - bør ændres


Gæst

/ #24 Mere endnu

2014-02-03 11:13

Ændringsforslag til beskæftigelsessektoren:
1) Ingen overførselsindkomst under 7000 kr udbetalt om måneden. Alt under er urimeligt.
2) Uddan personalet på jobcentrene og skær bureaukratiet væk. Alt hvad der lugter mere af flueben i kasser, end egentlig hjælp, skal spares væk.
3) Lad være med at hundse med de ledige. Lav konstruktive aktiveringsforløb, der gavner den enkelte.
4) Indfør Borgerløn. DER ER IKKE JOBS TIL ALLE.
5) Al snak om udgiftslettelser for erhvervslivet må foregå i tæt dialog mellem politikerne og den enkelte virksomhed og virksomhederne skal stille garantier til gengæld for skattelettelser: Eksempelvis i form af lovning om at ansatte flere medarbejdere.
6) Der skal være en større accept af folks forskelligheder.