afskaf pension til folketingsmedlemmer

!

/ #740

2013-12-30 23:10

http://www.politikerlede.com

Skatteyderbetalt ferie
Folketingets 179 medlemmer har ingen officiel ferie. Alligevel holder de fri i over halvdelen af året. I 32 uger ud af årets 52 uger har de fri. De arbejder altså kun 20 uger svarende til 100 dage hvert år. Når man lægger sygedage, udvalgsrejser og kursusaktivitet oven i ferie- og fridage, så er der ikke mange arbejdsdage tilbage. Nogle politikere er uhyre kreative med disse ting. De kan konstant holde fri. Samtidig hæver de fuld løn. Skatteyderne betaler den vanvittige fest.
Hvorfor skal politikerne have mere ferie og frihed end de mennesker, der forsørger dem? Vi forstår det ikke. Læs nedenfor:

Mødefri uge afholdes sædvanligvis i marts måned i uge 10. Politikerne fra de forskellige udvalg rejser på skatteyderbetalt ferie til eksotiske rejsemål. Disse ture er meget populære. Læs: Fuprejser

Sommerferien på fire måneder afholdes i perioden 5. juni - 3. oktober. Den lange ferie har oprindelse i det gamle bondesamfund fra 1930´erne. 30 pct. af folketingspolitikerne var bønder. Derfor besluttede Folketing og Landsting, at de skulle holde fri fra grundlovsdag 5. juni til første tirsdag i oktober, så de kunne komme hjem at høste. I dag er kun 2-3 pct. af politikerne i Folketinget beskæftiget ved landbruget. Så den lange ferie er ude af trit med virkeligheden.

Efterårsferien afholdes i uge 42 (16 - 22 oktober). Den er også et levn fra gamle dage. Politikerne fik en uge fri til at tage roer og kartofler op. Derfor blev efterårsferien også omtalt som »kartoffelferien«.

Juleferien afholdes i ugerne 51, 52 og 01 (18. december - 8. januar). Altså tre ugers dejlig ferie.

Vinterferien på 14 dage afholdes i uge 7 (13 - 19 februar) og uge 10 (5 - 11 marts). Den første uge falder sammen med skolernes vinterferie. Meget belejligt.

Påskeferien på ialt 16 dage afholdes med 11 dages ferie i perioden 31. marts - 10. april i forbindelse med påskedagene (fem dage).

Officielle fridage som 1. maj og Kristi Himmelfartsdag gælder også for politikerne. Desuden har de altid fri om mandagen i alle uger. Disse fridage giver på årsbasis en ekstra ferie på ca. seks uger.

Udvalgsrejserne tæller for arbejdsdage i politikernes øjne. Men i virkeligheden er det rene ferierejser.

Folketinget har lukket i 27 uger i årets løb. Hver mandag og mange fredage er mødefri.

I øvrigt holder de fleste folketingspolitikere ferie, når de vil. På et hvilket som helst tidspunkt af året.