ang udvisning af Yen Ngoc

Leif Larsen

/ #177 Re: HVORFOR SKAL DEN PERSON UDVISES ?

2013-08-19 09:25

#5: Lesley Christensen - HVORFOR SKAL DEN PERSON UDVISES ?

Lesley!
Uddrag af reglerne for herboende danskeres mulighed for familiesammenføring med udenlandsk ægtefælle:

  • Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle. Normalt vil dette krav være opfyldt, hvis ægtefællen i Danmark ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp) i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Læs mere om forsørgelseskravet

Grundlaget for familiesammenføring bliver revuderet mindst hvert 2. år. ved ny ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.