Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile


Gæst

/ #53

2013-06-19 09:44

Udvidelse af Transformatorstation Ishøj bør helt klart ligge på Avedøre Holme, der er bestemt for sådanne store anlæg. Ved udvidelse af Station Ishøj vil det åbne land forsvinde sammen med områdets særlige landskabspræg, som er til stor glæde for beboerne i området. Boligområdet Taastrup Syd vil miste deres status som fornuftige bolig- og opholdsområder med deraf værdiforringelse både økonomisk og menneskeligt. Mulighederne for områdets klimasikring forringes, ligesom intentionerne for fingerplanens traditionelle og generelle idé klart tilsidesættes.