Stop brud på børns rettigheder!


Gæst

/ #21 Børns ret til at blive hørt !

2013-05-05 21:12

Isak, 8 år har nu i 1 år (pr. 31/1- 2013) været holdt gidsel af myndigheder og ejendommelige beslutninger. Han blev d. 31/1-2012 anbragt på institution, da hans mor, blev anholdt og varetægtsfængslet. Hun havde i afmagt forsøgt at beskytte Isaks trivsel og udvikling, da vores juridiske system spillede fallit. Hun forsøgte at værne om hans sikkerhed og identitet ved at give ham fred for de juridiske overgreb og administrative tiltag, der til stadighed griber ind i hans hverdag. Hun rejste med sin søn, som hun havde og altid havde haft fuld forældremyndighed over.

Siden den dag har institutioner med dybt traumatiserede børn og diagnosticerede børn været hans ”hjemlige” omgivelser på trods af, at han ikke selv har en diagnose og blot ønsker at komme hjem til sin mor.
Siden den dag er han blevet isoleret fra samvær med sine venner og familie – herunder sin elskede mormor, som i mellemtiden er død fra ham.
Siden den dag har han igen og igen fastholdt, at han gerne vil hjem til sin mor, som er det sted, han føler sig tryg og har levet hele sit liv.

Desværre bliver der ikke lyttet til Isak.
Desværre er denne situation fortsat til skade for hans psykiske og fysiske helbred.
Desværre forekommer dette i vores såkaldt lykkelige og mindst korrupte land, Danmark.
Desværre er al dette et groft brud på Børnekonventionen.

Da Isaks stemme ikke bliver hørt, vil vi appellere til, at du via din underskrift hjælper Isak til at blive hørt offentligt og få sikret sine rettigheder. Politikere, embedsmænd og andre myndighedspersoner skal vide, at vi er flere, der kræver Isaks rettigheder sikret. Vi hører Isak og anmoder om, at også de lytter til ham og handler - og lader ham komme hjem til sin mor.

Her kan du med din underskrift støtte Isaks og dermed også andre børn i Danmarks ret til, at blive hørt:

http://www.skrivunder.net/hjaelp_isak_hjem_til_sin_mor

Tak