Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #69

2013-04-18 16:42

fint initiativ, så vanviddet kan bringes til ophør