Bevar familielægen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar familielægen.


Gæst

#51

2013-05-10 04:08

Da vores familielæge vi havde haft i mange år, gik på pension, var både min mand og jeg meget kede af, at vi nu var tvunget til at skulle finde en ny læge, som også havde både tid til at lytte, og til at råde os. En læge som vi kunne føle os trygge ved. Nu har vi fundet hende, og vi har ikke det fjerneste lyst eller ønske om, at skulle til diverse forskellige læger. Vi VIL beholde vores kendte gode familielæge. Vi mener at regionerne efterhånden er til mere skade end gavn, først nedlagde man de små nær sygehuse, og vil i stedet bygge super sygehuse, som ligger for langt væk, for både patienter og besøgende. Begge dele mod befolkningens ønsker, og nu vil man også ødelægge danskernes ønske om at bevare familielægen. Kunne man ikke i stedet, nedlægge regionerne, med dens magt mennesker, og erstatte dem med en håndfuld fornuftig tænkende personer, der ligesom familielægen, giver tryghed, ved at lytte til folks behov. Venlig hilsen Hanne og Erling Nielsen, Lindevej 41 A, 4720 Præstø.

Gæst

#52

2013-05-10 11:14

Meget vigtigt for patienterne, at lægen kender dem, at man ikke kommer ind til en ny hver gang.

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-05-10 13:03


Mich

#54 Re: #3: Nina -

2013-05-10 13:04

#3: Nina -

Hip, hip - Fuldstændig enig.

 


Gæst

#55

2013-05-10 15:48

Der MÅ snart være et flertsal i Danmark, der indser at sygehuse og sundhedsvæsen IKKE skal tjene penge!! De skal tilføres penge fra skatteborgerne, der skal sikres en god og retfærdig behandling uanset alder,indtægt,race,køn o.s.v. Når vi hører udtrykkene sygehusejerne og koncerndirektører i forbindelse med sygehusene, ligner det "Wall Street wanna-be" retorik. Privatiseringen skal stoppes længe inden. Det er ikke gjort med at skatten sættes ned, det vil, som altid, IKKE komme de dårligst stillede til gode

Gæst

#56

2013-05-10 16:11

Jeg vil da ikke undvære min søde læge.

Gæst

#57

2013-05-11 14:18

Vores læger er vores alle sammens guld, man smider jo ikke guld på gaden - så kæmp for lægerne og tak kære privatpraktiserende læger for alt I gør for os!!!

Gæst

#58

2013-05-13 07:42

LÆS Morten Østergård-Nielsen `artikel fra Jyllands Posten d 13.maj ".ER DER BRUG FOR PRAKTISERENDE LÆGER" ?-----ja , det er der , vi har alle brug for vor familielæge.

Gæst

#59

2013-05-13 09:36

Familielægen er en billig og effektiv måde for os alle, at have " vores" læge på. En som kender os. Jeg tænker, at man derved undgår en masse ekstra administration og dobbelt så mange henvendelser til sundhedssystemet, fordi man skal begynde med Adam og Eva hver gang,da den nye læge jo ikke kender en. Det er skammeligt, hvis den fine tillid mellem læge og patient skal smadres; og det kommer til at koste meget mere.

Gæst

#60

2013-05-13 18:50

Tak for initiativet - jeg ønsker IKKE diktatoriske tilstande - slet ikke på det område - Lige så lidt som på lærerområdet.

Gæst

#61

2013-05-14 09:21

Jeg bakker fuldt og helt op om jer!!
gæst

#62 fortrolighed

2013-05-14 09:43

for helhedens skyld:
Citat fra læserkommentar på Berlingske

V sidste OK sagde vi ja til (for egen regning) at installere datafangst. Vi skal kode peronfølsomme oplysninger (blodprøvsvar, rygevaner etc) ind for patienter, der kommer med en række kroniske sygdomme (diabetes, rygerlunger, depression etc). Vi fik lovning på, at disse data KUN skulle benyttes af klinikken selv t kvalitetsudvikling og af forskere. Regionen vil nu have fingre i disse fortrolige data (som patienterne ikke har givet tillaelse til videresendes) for på dem måde at kontrollere os og straffe de læger, der ikke når behandlingsmålede (f.eks blosukkermål for diabetespatienter). Dvs den læge, der sidder med en patient, der ikke kan/vil følge behandlingsvejledningen (sprogvanskeligheder, demens, misbrug etc), straffes.
Vi kan ikke sige ja til denne aftale. Det vil ødelægge almen praksis.

Irriterende at det ganske overses i samtlige medier .

Hvad i alverden bilder regionerne sig egentlig ind?
Læge-patient forholdet er fortroligt og det må det meget gerne vedblive at være.
Det er en ubehagelig tanke at offentligt ansatte skal rode rundt i befolkningens privalliv.
Det er klart på sin plads at gøre opmærksom på den del af regionernes krav - det kunne belyse sagen endnu mere

Gæst

#63

2013-05-15 11:28

Uhyggeligt som Statan rager magt til sig for tiden.

Gæst

#64

2013-05-15 13:48

Det er simpelthen ganske uanstændigt, at lægepraksis skal underlægges krav fra regeringen, men det kan vel ikke undre, at netop denne regering og dennes sundhedsminister (uden erfaring) tillader sig noget sådant.

Gæst

#65

2013-05-15 21:01

godt initativ

Gæst

#66

2013-05-16 16:32

hvad tænker region Sjælland dog på hvis de kan tænke

Gæst

#67

2013-05-16 16:36

jeg vil håbe at dem fra region Sjælland bliver så syge at de får lov til at mærker hvad det koster at komme til lægen

Gæst

#68

2013-05-16 22:44

Regeringens aktive dødshjælp til det "menneskelige sundhedssystem"
Charlotte

#69 Re:

2013-05-17 19:43

#3: Nina -

I får jeres uddannelse betalt, I får en sikker indtægt på flere milioner, I har i mange år søget for at der bliver optaget for få studerende på medicin, hvorved I kan holde høje løninger, I får 1600 kr i timen hvis I tager overarbejde fra 16-18, I gider ikke arbejde uden for storbyerne eller pendle selvom der er lægemangel mangel steder i landet, I har masser af vagter hvor I får tårnhøj løn - selvom I sidder derhjemme i sofaen og blot er standby.

Læger i Danmark har det fremragende og når OECD og Rigsrevisionen så påviser at I har det lidt for godt, så skaber I jer. Det er trist at være vidne til.


Gæst

#70

2013-05-19 14:11

Lægerne skal have indflydelse på egen virksomhed/praksis...

Gæst

#71

2013-05-19 16:13

Jeg vil meget gerne beholde min gode læge, uden politikernes indblanding. Astrid Krag rejs hen hvor peberet det gror og bland dig uden om.

Gæst

#72

2013-05-19 16:17

Selvfølgelig skal vi bevare familielægen!

Gæst

#73

2013-05-19 17:29

Underskrift = MEGET vigtig !

Gæst

#74

2013-05-19 18:02

tror der vil kunne komme mange flere underskrifter - hvis den lå fast som reklame på face - bare en ide

Gæst

#75

2013-05-19 18:56

vi betaler - og har betalt for fri lægebesøg - så vi skal IKKE betale for det igen.
vi skal støtte op om vores læge - ellers går det da helt ad Pommern til - ældre har ikke råd til at betale - så mange dør før tid - men det er nok det, de vil - derinde på Borgen - så bliver der ikke så mange der skal have pension.
støt lægen - du kan ikke undvære ham.
det har jeg gjort