Bevar Haderslev Kaserne

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Haderslev Kaserne.


Gæst

#1

2012-09-20 13:36

En god sag der fortjener al den støtte den kan få.
Tindborg

#2 Arbejdspladser

2012-09-20 16:37

Det ville være katastrofalt for en udkantsby som Haderslev, hvis kasernen og de tilhørende arbejdspladser forsvinder.

Gæst

#3

2013-02-23 18:44

Hele diskussionen om bevarelse af arbejdspladser i udkantsdanmark falder mere end til jorden, når vores regering vil sløjfe arbejdspladser i vores arbejdspladser i rand områder. Man behøver ikke være tilhænger af krigen i Afganistan, for at mene at der er en dårlig sammenhang mellem besparelse og kedelig nedlæggelse af arbejdspladser i randområder.

Gæst

#4

2013-02-24 20:04

Tag nu ikke og fjern flere arbejdspladser fra haderslev, samt hjertet i byen.

Gæst

#5

2013-02-24 20:53

Det danske forsvar har stor folkelig opbakning, som grunder sig i kasernernes lokale beliggenhed. Denne symbyoze vil blive væsentlig reduceret, hvis dk vi ender med ud over sdøværn og flyvevåben kun at have to super kaserner. Den ene vil sikkert ende i København/Høvelte som så meget andet og den anden terrænpraktisk i Vestjylland.
Vi har brug for hærens folk og dynamik i de tynde områder. op på hesten dragoner og husarer, spænd "bælterne". Nu skal Christiansborg belejres.

Gæst

#6

2013-02-27 16:05

Selvfølgelig skal Haderslev Kaserne ikke lukkes. Jeg arbejder på Fighter Wing Skrydstrup og ønsker så sandelig heller ikke at vores flyvestation lukker, men det ender nok med der kun er en kaserne, en flyvestation og et søværn tilbage.