afskaf pension til folketingsmedlemmer

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen afskaf pension til folketingsmedlemmer.


Gæst

#2026

2015-12-14 22:02

Fordi jeg er meget enig i indholdet.
Desuden mener jeg at kongehuset burde være økonomisk selvforsynene, ikke sagt afskaffet!

Gæst

#2027

2015-12-15 06:22

Det skal Være ens for alle. Vi skal selv sparre op

Gæst

#2028

2015-12-15 08:04

Endelig er der nogen der gør noget :)

Gæst

#2029

2015-12-15 09:45

De har råd egenbetaling

Gæst

#2030

2015-12-15 10:55

Jeg underskrev fordi alle skal behandles lige om det er en minister eller ej, vi er mennesker alle sammen.

Gæst

#2031

2015-12-15 11:07

6 mill samt alle de andre uoplyste pensionsudbetalinger... Det kunne der godt komme nogle varme betalende skatteborger-hænder ud af. Dvs lavere arbejdsløshed, mindre sygefravær og større tilfredshed i den service vi yder for vores børn og ældre.
Benama

#2032

2015-12-15 11:20

Fordi uligheden er for stor.


Gæst

#2033

2015-12-15 11:22

Ministerpension er et selvbestaltet misfoster, som hører en anden tid til. Indbetal af egen løn i arbejdsperioden som andre borgere.

Gæst

#2034

2015-12-15 11:46

Lige skal være lige

Gæst

#2035

2015-12-15 12:00

Fordi det er ret og rimeligt :-D

Gæst

#2036

2015-12-15 12:26

De beslutninger folketings medlemmerne tager ,SKAL også gælde for Dem selv.
Ingen tidligere pension til dem,hvis alle andre skal arbejde længere.
Vi almindelige mennesker må selv spare op til pension ,det må de også ,

Gæst

#2037

2015-12-15 12:29

Det er på tide at regeringen begynder at se på deres pengeforbrug. Der kan spares mange penge.

Gæst

#2038

2015-12-15 17:21

Enig i emnet

Gæst

#2039

2015-12-15 20:04

Fordi det er tyveri for åben tæppe. Ingen dansker er nogensinde blevet spurgt om ministere skal have sådan en pension ej heller er det været til folkeafstemning at deres børn skal forgyldes alt de opnår er en stadig større og større utilfredshed og mistro til de folkevalgte . Et fremtidig krav til politikerne skulle være at de havde mindst 10 års erfaring fra arbejdsmarkedet. Det er et godt initiativ med denne underskriftindsamling det nytter bare intet de saver jo ikke deres egen gren over.

Gæst

#2040

2015-12-15 20:12

De lever i deres egen verden der inde i folketinget.

Gæst

#2041

2015-12-15 20:56

Skal være lighed

Gæst

#2042

2015-12-15 21:33

Selvfølgelig skal FOLKEtingsmedlemmer have samme rettigheder som resten af befolkningen - og derfor også samme pensionsalder. De burde være et godt eksempel for alle os andre.

Gæst

#2043

2015-12-15 22:00

Hvorfor skal de have det bedre end dem der slider og slæber? De burde også følge os andres pension og lønforhold

Gæst

#2044

2015-12-15 23:11

Fordi nugældende regler er forældede og ganske urimelige i forhold til aflønning, pensionsudbetalinger, offentlige ydelser med mere set med dagens lønmodtagere, pensionisters med flere's (læs skatteyderes) øjne.
Derfor nye og fornuftige regler formuleres og vedtages gældende for fremtidig aflønning, pensionsordning mm. for folkevalgte.

Gæst

#2045

2015-12-15 23:18

Fordi jeg synes de er sikret alt få let med store pensioner, der skal ikke være forskel,og det skal op til folket om at afstemme.

Gæst

#2046

2015-12-16 00:06

Fordi jeg mener de får for meget .

Gæst

#2047

2015-12-16 05:49

Det siger vist helt sig selv. Lighed for loven.

Gæst

#2048

2015-12-16 06:00

Fordi at de sidder og skovler ind derover på Christiansborg, og der går mange penge til nuværende og tidligere ministre og folketingsmedlemmer, og det skal stoppes så længe vi har dansker som lever under sultegrensen , og vi syge bare skal glemme mad pga. der skal være til medicin.

Gæst

#2049

2015-12-16 06:06

Politikerene skal ikke have særlige vilkår, specielt ikke med så pivringe politikere som vi har pt.

Gæst

#2050

2015-12-16 06:16

Der skal ikke være forskel på De folkevalgte, og andre borgere i DK.