Mod afvisning af kvoteflygtninge

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Mod afvisning af kvoteflygtninge.


Gæst

#51

2016-09-17 20:49

Nok er nok!

Gæst

#52

2016-09-17 20:51

fordi det er aldeles skændigt at lukke for kvoteflygtninge!
Margrehte-K

#53

2016-09-17 21:00

Det harmer mig og gør mig ondt, at vi siger stop til kvoteflygtninge, som har SÅ LIDT at se frem til og er så svage.


Gæst

#54

2016-09-17 21:01

For trods alt at gøre noget mod det gale vanvid fra borgen som ikke ser ud til at stoppe!

Gæst

#55

2016-09-17 21:08

I håber om anstændighed og værdighed fra Danmarks side

Gæst

#56

2016-09-17 21:23

Naturligt at vi er forpligtet og en aftale er en aftale.

Gæst

#57

2016-09-17 21:54

Fordi jeg er fuldstændig enig med Marianne Christiansen og Herbert Pundik

Gæst

#58

2016-09-17 22:22

Det er ikke i orden at et så rigt land som vores ikke vil hjælpe 500 mennesker i nød.

Gæst

#59

2016-09-17 22:49

Fordi der er så mange flygtninge, der har så lidt at se frem til, og vi er kan sagtens modtage en så beskeden andel!

Gæst

#60

2016-09-17 22:50

Det her er en international forpligtigelse vi har påtaget os, ikke noget vi kan vælge til eller fra, men et ansvar vi skal leve op til som verdensborgere.

Gæst

#61

2016-09-17 22:52

det er en mennesker ret at få beskyttelse som kvote flygtning , vi er nødt imod , for at tage vore del af dem, som er godkendt som flygtninge af Un

Gæst

#62

2016-09-17 23:23

Når denne tid bliver til fortid og der læses om den i historiebøgerne, vil jeg gerne huskes som en af dem, der holdt med humanisterne.
Anna Dorthe Bertelsen

#63 Re: 22

2016-09-17 23:56

#22: -  

Du er ikke fakta-orienteret - læs Inger Støjbergs (V) svar i medierne.

V-regeringens stop for Kvote-flygtninge er på ubestemt tid, og det har IKKE været på tale at tage flere på et senere tidspunkt !

Der er ingen dokumentation for Inger Støjbergs påstand, at der ikke er plads i Danmark ! Lige nu lukkes der tvært imod asylpladser mange steder i landet, fordi antallet af ansøgere er meget lavt. I ca. 40 år har DK taget i gnmst. 500 svage, særlige FN-flygtninge pr. år. Dvs. ca 5 pr. kommune. Ikke plads?

 

 

 

      

 


Gæst

#64

2016-09-18 00:07

For menneskers skyld og for menneskelighedens skyld.

Gæst

#65

2016-09-18 01:11

FN kvotesystemet er den bedste måde at skabe sikre, fair, og ordnede forhold omkring flygtninge i stedet for den nuværende ukontrollerede migration.

Gæst

#66 Re: Re: 22

2016-09-18 02:31

#63: Anna Dorthe Bertelsen - Re: 22 

40 x 500 = 20000 svage flygtninge = 20000 på bistandshjælp eller invalidepension

DANMARK er ikke FN's skraldespand så rigtig godt at der endelig er en der tør sige fra GODT gået INGER eller på godt jydsk tommel op

Så Anne Dorthe Hvor mange vil du huse i dit hjem ?

 


Gæst

#67

2016-09-18 05:01

Alt andet er uanstændigt

Gæst

#68

2016-09-18 05:57

Jeg arbejder på at integrere til daglig og derfor er jeg menneskeligt nødt til at skrive under.

Gæst

#69

2016-09-18 06:35

Fordi den danske flygtningepolitik er selvisk, uværdig og ondskabsful. Vi ligger i bunden i EU med hensyn til hjælp til flygtninge sammenlignet med BNP og ikke i toppen som regeringen altid påstår. Derudover er det skammeligt at vores udgifter herhjemme bliver taget fra ulandsbistanden - Danmark skal ikke være det land i verden der modtager mest dansk ulandsbistand.

Gæst

#70

2016-09-18 07:00

Mennesker i nød skal og kan vi hjælpe . Tænk hvis det var os selv , der var nødt til at bede om hjælp og blev afvist !!! Der er desværre mange egoister i vores land - dem med tårnhøje lønninger burde gi et beløb hver måned til mennesker , der kommer til DK - mennesker , der flygter , der er bange for at bo i deres eget land .

Gæst

#71

2016-09-18 07:22

Harme. Jeg er så ked af den umenneskelighed, der udtrykkes med den beslutning.

Gæst

#72

2016-09-18 07:45

Jeg skrev under, fordi mit menneskesyn siger mig, at det er vores pligt at hjælpe andre i forhold til det vi formår.

Gæst

#73

2016-09-18 07:46

Fordi jeg ønsker at vi skal påtage os et medansvar

Gæst

#74

2016-09-18 07:56

Jeg har underskrevet, da jeg mener Danmark bør tage ansvar og tage vores del af verdens kvoteflygtninge. I modsat fald sætter vi Danmark gode ry og rygte over styr. Det er en meget trist glidebane, som de borgerlige partier er i gang med at føre vores stærke og rige samfund ud i.

Gæst

#75

2016-09-18 08:20

Jeg underskriver fordi. Det er vigtigt at den danske befolkning får viden om, hvad et stop for kvoteflygtninge betyder. Det betyder, at endnu flere begiver sig ud på farefule dyrt betalte ruter for at komme i sikkerhed. Fattige mennesker på flugt sætte sig i livslang gæld til menneskesmuglere. Igennem FN systemet UNHCR bliver flygtningene i nærområderne, og kun få kommer igennem FN systemet og bliver genbosat i 3 lande f.eks. Danmark. DK har i en del år modtaget 500 personer om året. Bliver dette fordelingssystem droppet vil det betyde endnu mere kaos, også for DK.Facebook