Stop lukning af børnehjertekirurgi på Skejby

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Stop lukning af børnehjertekirurgi på Skejby.


Gæst

#51

2016-01-30 10:15

Jeg er træt af at når noget fungerer godt og går godt i det danske system, så skal det ændres.....

Gæst

#52

2016-01-30 10:19

Selv hjertebarn og har brugt en del tid på Skejby ❤️

Gæst

#53

2016-01-30 10:30

Det er så vigtigt, at familie og venner kan komme på besøg, hurtigt og nemt ( ikke skal over Kattegat ) Når man er presset til det yderste som forældre, til et barn med hjertefejl.

Gæst

#54

2016-01-30 10:33

Dette er grotesk, for alle dem som bliver personligt ramt!!! Og ja en dag får man måske selv brug for at hjælpen er i JYLLAND og ikke på Sjælland!!!

Gæst

#55

2016-01-30 10:34

Fordi jeg synes det er urimeligt, at det skal være Rigshospitalet, der vinder, med den "beskidte" fremgangsmåde med at fraråde læger at søge stilling ved ÅUH. Men der burde efter min mening, være mulighed for expertice med hjerteoperationer for børn begge steder. Det er urimeligt langt fra Jylland til Sjælland og modsatte vej, hvis man har et barn indlagt over længere tid.

Gæst

#56

2016-01-30 10:35

Jeg har en søn der er hjerteopereret i Aarhus. Det betyder meget, at kunne have familien tæt på og at bl.a. søskende kan være en del af livet på sygehuset

Gæst

#57

2016-01-30 10:40

Fordi jeg selv har prøvet at have en søn der måtte en tur til Skejby, med fuld udrykning. Og den tur var MEGET LANG.

Gæst

#58

2016-01-30 10:41

På mange måder er DK et lille land, men København ligger ikke i centrum af landet. Der er langt fra Frederikshavn, Ringkøbing og Esbjerg til København og dermed Rigshospitalet.
Hjertebørn er meget syge, ofte er det livstruende, de skal måske opereres flere gange i løbet af opvæksten. Barnet bliver indlagt med en forælder ikke to, det kan være ødelæggende både for barnet men også for familien og evt søskende at afstanden til det indlagte barn bliver så stort. Man kører måske nok fra Esbjerg til Aarhus en onsdag efter arbejde, men nok ikke til København, hvor der også er udgift til at krydse broen, for at være sammen med barn og ægtefælle og give søskende mulighed for at se den forældre der er indlagt med barnet. Håber der bliver tænkt på alle disse aspekter og ikke kun kroner og øre, når beslutningen tages. Men frygter at Sundhedsstyrelsens "betaler Rigshospitalet tilbage" fordi de ikke fik strålekanonen!

Gæst

#59

2016-01-30 10:45

Jeg har selv et hjertebarn opereret i Skejby

Gæst

#60

2016-01-30 10:53

Fordi lukning af Skejby hjertecenter ikke er til fordel af hjertebørnen som vil være dårligere stillet både med forhøjet dødelighed og ringere kvalitet af behandling af deres egen hjertesygdom og deres familier. Begge centre bør i så fald lukkes og ligges central i Danmark så hjertebørn geografisk er ligestillede.

Gæst

#61

2016-01-30 10:56

Har en datter der opereret på Skejby, super godt og dejligt sted. De er meget ansvarsfulde og megabyte dygtige☺

Gæst

#62

2016-01-30 11:02

Det er utroligt vigtigt at så vitale dele af sundhedsvæsenet har afdelinger flere steder. Hvis ikke der bliver sat flere helikoptere ind som kan transportere, både patient og familie.

Gæst

#63

2016-01-30 11:17

Verdens bedste behandling er kun ET sted og det er i Skejby ❤️

Gæst

#64

2016-01-30 11:20

Har selv hjertesyg mand og tænker på tiden efter operation med check kontrol. Besøg under indlæggelse. Afstand. Kan ikke se hvorfor der ikke kan være to steder m hjertekirug. De er super dygtige på Skejby.

Gæst

#65

2016-01-30 11:20

P.g.a af nevø, som har været indlagt mange gange

Gæst

#66

2016-01-30 11:28

Jeg underskrev fordi jeg er enig i, vi MÅ have en sådanafdeling i Jylland også!

Gæst

#67

2016-01-30 11:30

Jeg er selv hjertebarn og er opereret på Skejby.

Gæst

#68

2016-01-30 11:31

For at undgå yderligere decentral centralisering i København... Forældre med hjertebarn fra f.eksempelvis Frederikshavn får nærmest umenneskeligt langt til hjerteafdelingen i København. Især i den svære situation det er, at have et alvorligt sygt barn. Aarhus må siges, geografisk, at dele sol og vind mere lige, mht rejsetid. Et par timer og en bil, og de allerfleste fra hele landet vil kunne være der. Mod mindst 6 timer for en skagbo, der skal på riget. Mvh Morten


Gæst

#69

2016-01-30 11:35

Al faglighed taler for Skejby!
Alle tilfredshedsundersøgelser taler for Skejby.
Mængden af relevant forskning taler for Skejby!
Resultater på samtlige parametre taler jo for Skejby!
Så hvis der ikke er tale om studehandler og penge under bordet, så findes der simpelthen INGEN grund til overhovedet, at lige dét fag-område skal til Rigshospitalet......INGEN!

Gæst

#70

2016-01-30 11:41

Fordi det er totalt forrykt at fjerne den afdeling. Der bliver ikke taget hensyn til hverken børn eller deres familie. Kan forældrene ikke være hos børnene er det bestemt ikke helbredsfremmende, og er der andre børn skal de jo også passes og have omsorg, som om problemerne med en syg søskend ikke er nok. Forældrene må flytte og kan ikke passe et arbejde, fordi de skal køre frem og tilbage hele tiden, eller have to steder at bo, og hvem har råd til det udover de såkaldt rige

Gæst

#71

2016-01-30 11:43

Fordi vi selv har et, nu voksent hjertebarn, og han går til kontrol og behandling på Skejby, og det er godt, så det synes vi også skal komme børnene til gode.

Gæst

#72

2016-01-30 11:45

Der kan sagtens findes penge til to afdelinger. Vil som forældre føle mig mere tryk ved en afdeling tæt på mit netværk som er så vigtigt for de familier.

Gæst

#73

2016-01-30 11:57

Der er langt til København, hvis det uheldige skulle ske, at ens barn skal opereres - indlæggelsen kan være længerevarende og ens andre børn/familie skal også fungere. Hvis noget absolut SKAL flyttes bør det være voksenkirurgi, hvor man ikke på samme måde er afhængig af sine forældre !!

Gæst

#74

2016-01-30 11:58

Fordi at forældre og familie, vil gå i spåner hvis de skulle til København, langt fra hjemmet.

Gæst

#75

2016-01-30 12:11

Selvfølge skal der, bevares 2 Hospitaler til vores ❤️ børn. Mvh