w.w.w.DalgasBro

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen w.w.w.DalgasBro.


Gæst

#1

2015-12-03 09:20

Kan tilslutte mig den begrundelse, som DNF har givet.

Gæst

#2

2015-12-03 12:23

Jeg har i mere end 50 år jævnlig gjort brug af broen ifm. lystfiskeri i åen og ifm. naturoplevelser i områderne på begge sider af åen.
mvh. Jørn Kristensen

Gæst

#3

2015-12-03 12:48

Fra mit læserbrev i 2013:
Genetablering af bro ved Birkesø
Hvor er det glædeligt, at broen i Stoholm over Jordbromølle Å nu vil blive genetableret. Måske kan broen imellem Liebes Plantage og Dalgas Plantage også blive genåbnet på ligeså mindelige vilkår. At ønsket om genetablering af den bro er stort hos borgerne, kan konstateres på det store antal høringssvar, der blev sendt ind til den sidste kommuneplan desangående - men også på henvendelser fra borgere igennem årene. En genetablering vil optimere borgernes mulighed for at nyde det store sammenhængende skovområde nord for byen samt muliggøre asfaltfri adgang til Birkesøområdet fra Stoholm.
Det er dejligt at kunne stoppe i politik med et optimistisk syn på en sag, og det begrunder jeg i, at der er politikere fra flere partier, der har udtalt sig positivt omkring en genetablering af broen. Det kunne jo være en oplagt 150 års fødselsdagsgave til borgerne i Stoholm fra Viborg Kommune.
Venlig hilsen
Lea Flarup
Medlem af Viborg Byråd (V)
Fyrrevænget 1
7850 Stoholm

Gæst

#4

2015-12-03 16:51

http://www.fjendsnet.dk/00791/01372/

Foto fra Fjendsnet.dk

Venlig hilsen P.J.


Gæst

#5

2015-12-03 20:35

God initiativ, fordi der er alt for få ture/stier man kan gå/cykle på i Stoholm-området, uden at skulle samme vej tilbage.

Gæst

#6

2015-12-03 22:41

Jeg håber meget at broen bliver oprettet igen. Når jeg tænker tilbage på min tid i Liebes Plantage fra 1948 til 1969 var der utrolig mange mennesker fra Soholm der gik og cyklede turen fra Stoholm gennem Liebes og Dalgas Plantager. En stor skam at dette ikke er muligt mere. Det er et meget naturskønt område. Det ville være rigtig godt hvis den gamle vej nedenfor boligen i Liebes Plantage til Skalmstrupvej blev genetableret. Alt for mange gamle veje og stier er desværre blevet nedlagt i tidens løb.

Mvh. Johannes Alsbjerg


Gæst

#7

2015-12-04 07:09

Alle tiders. Lad os få den bro tilbage. Godt initiativ.

Gæst

#8

2015-12-04 13:12

Jeg skrev under fordi jeg i min barndom ofte kørte over broen,og har altid syntes det var en smuk tur gennem skoven.
Sven Harritz

Gæst

#9

2015-12-06 21:11

I Daugbjerg har vi en cykelklub på 25-35 medlemmer. Vi har cyklet hver sommer en gang om ugen i 14 år og engang kunne vi benytte denne bro på en skøn tur - det kan vi ikke længere og det synes vi er rigtig ærgerligt.

Gæst

#10

2015-12-07 16:28

Jeg vil bare gerne støtte sagen, da det er vigtig for fremkommeligheden både på cykel og til fods

Gæst

#11

2015-12-09 20:04

Fordi jeg utallige gange har krydset åen ad dalgasbroen første gang omkring 1972 , og nu er meget skuffet over den/dem der har fjernet broen .

Gæst

#12

2015-12-09 20:16

Broen har kvalitet for området. Har benyttet broen jævnligt siden 1979.

Gæst

#13

2015-12-10 22:39

Vi har brugt broen i mange år og har savnet den,vi har løbet og cyklet der mange gange

Gæst

#14

2015-12-11 11:10

Fordi det ikke kan være rigtig at man bare kan fjerne en bro der har været det i mange år, bare for at der er nogle der ikke vil have at der kommer andre ind på stier og veje i den private skov. Broen bandt skovene sammen, så det var muligt at færdes på cykel eller til fods mellem skovene. Det bør være dem der har fjernet broen der bør opføre en ny.

Mvh Kaj Skov


Gæst

#15

2015-12-20 11:53

Fordi det er et meget natur skønt område og vi går mange lange ture i begge skove og så vil det være kønt at kunne gå over åen.

Gæst

#16

2015-12-27 20:42

Det er et dejligt stykke naturområde, som ikke skal lukkes for offentligheden, bare fordi skoven er blevet privat ejet. Der er også andre små lodsejere i skoven, som har fået besværliggjort tilgangen til deres lod/stykke jord.
Det er jo ikke kun broen over åen der er fjernet, alle overgange over tilløbene vandløb som lysfiskere har lavet gennem tiden er også bleven fjernet.

Hilsen
Anders Jeberg Knudsen, 7830 Vinderup, Djeld

Gæst

#17

2015-12-29 16:21

Jeg skrev under fordi jeg er nabo til Liebes plantage, og har brugt broen hele mit liv.

Gæst

#18

2015-12-30 08:51

Dejligt cykeltur gennem Libes og Dalges. 


Gæst

#19

2016-01-01 18:24

Vi har dd (1. januar 2016) gået en tur i området og har fundet den gamle vej og resterne fra den gamle bro. Det er et område med såvel stor natur- som landskabsværdi og unikt at færdes i. Broen er samtidig et gammelt kulturspor og har - som andre har nævnt tidligere været benyttet flittigt. Ældre familiemedlemmer fortæller også med begejstring om broen. Jens Buhl Christensen og Ella Kristensen, Sparkær.


Gæst

#20

2016-01-01 18:57

Jeg har som ung gået over broen mange gange, når jeg skulle fra Torsø til Gammelstrup for ca. 70 år siden. Inga Buhl Christensen

Gæst

#21

2016-01-11 21:07

Håber det lykkes!!! Liz D.

Gæst

#22

2016-01-12 20:08

Naturen skal være tilgængelig for alle ,,
Peder Dueholm

#23 Dalgas bro.

2016-01-19 12:42

Håber broen bliver retableret. Har som jagtlejer af Liebe plantage fra 1960-erne til 2003 ikke følt, at færdsel på vejstrækningen til Dalgas bro har betydet forringelse af jagten, ligesom jagtkonsortiet heller aldrig lukkede skoven i forbindelse med jagter. Jeg har fra min ungdom, og senere som lystfisker og jæger altid haft glæde af at kunne passere åen. Den nuværende modvilje mod at genåbne broforbindelsen bunder sikkert i et ønske om at sikre kronvildtet så lidt forstyrrelse som muligt, hvilket ud fra et jægermæssig synpunkt er naturligt. Det tilsidesætter dog i væsentlig grad offentlighedens ret til at færdes i skoven, idet det signalerer, at man ikke er velkommen. 

Peder Dueholm