bevar_dronninglund_sygehus

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen bevar_dronninglund_sygehus.


Gæst

#1

2015-03-24 16:12

Sygehuset er meget populært blandt brugerne
Og
Selv om jeg ser mange fordele ved supersygehuse
hvor mange kompetencer er samlet
Så mener jeg at
For at have et homogent samfund er det af stor betydning at have noget som giver nærhed og trykhed blandt borgerne

Gæst

#2

2015-03-25 06:34

Fordi det er min gamle meget velfungerende arbejdsplads igennem over 40 år.

Gæst

#3

2015-03-25 06:45

Det er vigtig at bevare de små sygehuse de er meget vigtig for de mindre byer....

Gæst

#4

2015-03-25 08:41

Først og fremmest er det min arbejdsplads, verdens bedste synes jeg. Da det er min arbejdsplads møder jeg jo dagligt både patienter og pårørende som giver udtryk for deres glæde over at være på netop Dr. lund sygehus. Her er stor faglig dygtighed af alle fra lægerne til vores husassistenter. Der er en god og afslappet atmosfære, da huset jo ikke er større end vi alle kender hinanden. Dette bliver i den grad bemærket og vore patienter føler at de er mennesker og ikke blot et nr. eller en diagnose. Desuden er huset plads for en masse elever og studerende, der viser stor glæde ved at være netop hos os..Helle Christensen.

Gæst

#5

2015-03-25 10:18

Arbejder på Dronninglund sygehus. Det er et velfungerende sygehus. Stor medarbejdertilfredshed. Patienttilfredshedundesøgelser scorer højt. Arbejdspladser i lokalsamfundet.
laila
Gæst

#6

2015-03-25 10:24

Håber politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Vi KAN IKKE undvære de ekstra sengepladser. Som det ser ud nu, er der jo ingen afdelinger, der kan sige sig fri for patienter, der ligger på gangene.
Uanset hvilke intentioner politikerne har om at patienterne ikke skal indlægges, men klares i dagambulatorier, ja så viser tallene jo helt tydeligt og klart et ganske andet billede - se hvor mange akutte der bliver indlagt, fordi tilstanden ikke kan klares i hjemmet - eller genindlagt fordi patienten er sendt for tidligt hjem (bla. pga. pladsmangel).
Vågn op politikere - få nu næsen op fra de teoretiske papirer og tag et kig ud på det virkelige liv. Den sandhed ser nemlig helt anderledes ud, både få patienterne og de ansatte.


Gæst

#7

2015-03-25 11:20

Har arbejdet på sygehuset og det er et meget velfungerende sygehus både for patienter og ansatte

Gæst

#8

2015-03-25 11:43

Fordi Dronninglund sygehus ser det hele menneske, og ikke kun behandler symptom.
Det gjorde de store sygehuse ved min mand, indtil han kom på Dronninglund, som satte undersøgelser i gang.
Der blev fundet kræft hos min mand alt for sent, han døde to døgn efter han og jeg var til samtale efter undersøgelserne.
Så lad os bevare det lille gode sygehus.
De store sygehuse duer ikke.

Gæst

#9

2015-03-25 12:17

Dronninglund sygehus kan bare ikke undværes, tænk på ældre som har en ægtemand eller kone på sygehuset, det er umulig og besværligt hvis de skal transporteres sig selv til Aalborg for at komme på besøg. Dronninglund sygehus er et gammel sygehus som bestemt ikke kan undværes, personalet har altid været smilende og imødekommende, byen vil gå i stå uden sygehuset.

Gæst

#10

2015-03-25 12:19

Dronninglund sygehus kan bare ikke undværes, tænk på ældre som har en ægtemand eller kone på sygehuset, det er umulig og besværligt hvis de skal transporteres sig selv til Aalborg for at komme på besøg. Dronninglund sygehus er et gammel sygehus som bestemt ikke kan undværes, personalet har altid været smilende og imødekommende, byen vil gå i stå uden sygehuset.
Kirsten Vinther

Gæst

#11

2015-03-25 12:51

Det er vigtigt, at bevare nogle af de små sygehuse for der er bedre pasning og pleje af patienterne og personalet er også mange gange mere nærværende og kan bedre komme til at kende patienterne.
Desuden er det IKKE i orden, at alt skal samles i de store byer.

Gæst

#12

2015-03-25 13:09

Fordi vi har et godt lille nærværende sygehus i vores nærområde, som jeg synes er vigtigt...
Benny Karlsen
Gæst

#13

2015-03-25 15:14

Fordi beslutningen er tåbelig. At lukke et så velfungerende og for patienterne så godt et lokalt sygehus, er vanvittigt. For de ansatte, for patienterne og lokalområdet en katastrofe. Det administrative spare øvelser må vores folkevalgte politikere kunne præstere bedre forslag.


Gæst

#14

2015-03-25 17:12

Min familie bor i nærområdet. Jeg støtter op om behandling er muligt i deres nærområde.

Gæst

#15

2015-03-25 18:02

Jeg ønsker at bevare nærheden til sygehuset, til gavn for både personale, indlagte og pårørende,

Gæst

#16

2015-03-25 18:18

Fordi Dronninglund sygehus ikke skal lukkes og det er min dejlige arbejdsplads

Gæst

#17

2015-03-25 19:12

Alle patienter mærker intimiteten på dette lille sygehus. Der er ingen ventetid på interne undersøgelser. I det hele taget er stemningen bare helt i top, også blandt personale.

Gæst

#18

2015-03-25 20:20

Da jeg synes det er meget vigtigt at bevare de små sygehuse og dermed også arbejdspladserne herpå.

Gæst

#19

2015-03-25 21:15

Fordi det er et dejligt lille sygehus

Gæst

#20

2015-03-25 23:58

For at bevare et lille men, godt fungerende sygehus, det giver arbejdspladser, og hvis alt forsvinder, så forsvinder Dronninglund også som handelsby, og huspriserne falder, vi kan ikke være bekendt at alt skal flyttes til storbyer. Ingen vil bo på landet og masser af mennesker bliver stavnsbundet til deres boliger... En katastrofe, vi ikke har råd til.

Gæst

#21

2015-03-26 07:43

Jeg håber det kan gøre en forskel og bevare et velfungerende sygehus med så mange forskellige specialer.

Gæst

#22

2015-03-26 09:07

Det har jeg valgt, da jeg mener at det er et sygehus hvor der er plads til medmenneskelighed uden at miste det professionelle syn på patienten.

Gæst

#23

2015-03-26 10:36

Der er mange grund : gode parkeringsforhold , spec når man er dårligt gåene , der er tid til snak , altid god service .
hvad hvis det bliver lukket , så er der ÅUH , jeg kan få en taksi , da jeg er pensionist , skulle jeg selv køre ville der være langt at gå, i de fleste tilfælde ,og det selv om jeg har handicap pkort.

Gæst

#24 Parkering

2015-03-26 11:48

Der er altid ledige parkeringspladser ved Dronninglund Sygehus.


Gæst

#25

2015-03-26 13:11

Bevar de mindre sygehus, så ikke avstanden bliver så lang