Bevar de små fritidshjem

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar de små fritidshjem.


Gæst

#1

2015-01-23 07:42

Dette er ikke kun de små steders kamp. Det er også de fritidshjem og KKFO'er der i forvejen er stores kamp, for ikke at blive endnu større! Med en grænse sat ned fra 4 - 2 mtr2 pr barn, kan der jo sagtens proppes nogle flere børn ind, på i forvejen overbelastede matrikler. Dette er hele Københavns kamp mod fratagelse af vores børns gode fritidsliv. Et fritidsliv som i forvejen er hårdt ramt af skolereformen. Så - skriv under! Så vores børn får tid, tryghed og plads til udfoldelse i DERES fritid!

Gæst

#2 Re:

2015-01-23 08:15

#1: -  

 Så sandt !!! Og det var på ingen måde meningen ik at tage jer med i kampen :) 


Gæst

#3

2015-01-23 11:30

Jeg synes det er uhyre vigtigt med de små pg mindre institutioner, så børnene ikke "drukner" i mængden.

Gæst

#4

2015-01-24 06:52

Først bur høns nu bur børn

Gæst

#5

2015-01-27 08:40

En bevarelse af fritidshjemmene er så vigtig. Børnen har brug for de trykke rammer og det nærvær fritidshjemmene skaber.

Gæst

#6

2015-01-27 19:17

Vigtig sag!

Gæst

#7

2015-01-27 23:45

500 børn? Neoliberal topstyring MY ASS!

Gæst

#8

2015-01-28 09:39

har selv arbejde på fritidshjem det er bare så hyggeligt med de små fritidshjem derfor tror jeg der vil blive kaos med store fritidshjem


Gæst

#9

2015-01-28 21:50

Godt initiativ - håber det lykkedes

Gæst

#10

2015-01-29 06:33

Arbejder selv i "lille" privat juniorklub, og den kan da slet ikke undværes!! :-/

Gæst

#11

2015-01-29 16:28

Hele det offentlige system er ved at blive helt ødelagt og uforståeligt bliver regeringerne ved at tænke, at mega stort er bedst. Men for borgerne holder det ikke i virkeligheden: De eller mange får længere til fritidshjemmet.Og det hele bliver mere utrygt for børnene-

Gæst

#12

2015-05-17 17:36

Det er af den yderste og største vigtighed at den materielt betingede stordrift udvikling på de sociale områder stopper og at vi Danmark ændre kurs og fremover handler efter, hvad der virkelig har betydning for en sund og positiv udvikling for den enkelte og vores fælles samfund. DER ER MEGET VIDEN OG EFARING, som hver enkelt politikker og ikke mindst forvaltnings personale skal lytte og handle efter. Hanne Raintoft skrev en ganske glimrende og realistisk bog " den bedste forsorg i verden" for mange mange år siden og beklageligt vi ikke har forbedret det tvært imod, det er kun blevet forringet gennem de sidste 30 år.

Gæst

#13

2015-05-17 20:51

For at bevare de små og unikke og komme masserne og sammenslutningerne til livs. Ikke alt kan høres op i kroner og ører, leankonsulenter hører ikke hjemme i beslutninger der har med mennesker, trivsel og tryghed at gøre!