Bevar erhvervsarkivet i Århus

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar erhvervsarkivet i Århus.


Gæst

#1

2014-09-27 21:41

Har bekræftet. Synes det er godt med underskriftsindsamling :)

Gæst

#2

2014-09-28 15:22

Godt initiativ :)
Jesper Nørgaard

#3

2014-09-28 18:18

Har hørt, at det er Jensens Bøfhus der står bag denne gale idé !

De okkuperer jo allerede den 'gamle' Toldbod (et andet af Hack Kampmann's mesterværker).
Så - der er god sandsynlighed for, at det er lobby-virksomhed på højt plan, der har fostret denne sammensværgelse mod vores kulturarv, fordi bøfkongen vil lave et drive-in bøfhus på Vesterallé !

;-)


Gæst

#4

2014-09-28 19:06

Selvfølgelig skal erhvervsarkivet blive i Århus
Hanne

#5 Stadsarkivet

2014-09-29 06:15

Som universitetsby er det især særdeles vigtigt, at arkiverne som en selvfølge befinder sig i Århus. Det er en skændsel, at folk som bor i Århus, skal tage til Viborg for at finde materiale om Århus !!!!!

Hanne


Gæst

#6

2014-09-29 09:19

Et erhvervsarkiv og stadsarkiv skal naturligvis blive i den by arkivet tilhører. Da Aarhus er en stor universitetsby, ville det være helt hen i vejret, at flytte hele dette arkiv ud af byen. Det er muligt, at der kunne spares nogle skattekroner, som til gengæld ville blive en skjult brugerbetaling for de som har brug for arkivet, og som så skulle transportere sig til og fra Viborg og betale for denne transport. Dertil kommer rejsetiden. - Alt i alt en ualmindelig dårlig og brugerUVENLIG løsning. - En ommer!

Gæst

#7

2014-09-29 19:11

Virkelig go ide. Tak for initiativet.

Gæst

#8 Tre udfordringer

2014-09-30 00:18

Stadsarkivet skal nok blive liggende i Aarhus, selvom Erhvervsarkivet flytter væk. Stadsarkivet er nemlig kommunalt modsat Erhvervsarkivet, der er statsligt. Det ændrer dog ikke på, at flytningen af Erhvervsarkivet til Landsarkivet i Viborg (der i øvrigt også er en af Hack Kampmanns smukke arkivbygninger fra 1891) rummer nogle problemer, eller skal man kalde det udfordringer:

1) Erhvervsarkivets materiale vedr. Aarhus' historie forsvinder væk fra byen. I bedste fald får kommunen forhandlet en aftale på plads med staten om at få overdraget dette lokale materiale til Stadsarkivet. I værste fald vil staten ikke give slip på materialet.

2) Når Aarhus mister et statsligt arkiv, forsvinder også en statslig læsesal, hvilket kan blive et problem for f.eks. mange universitetsforskere. I dag kan man få fremsendt materiale fra Rigsarkivet eller fra landsarkiverne til Erhvervsarkivets læsesal, netop fordi den er statslig. Der udlånes imidlertid ikke materiale til læsesale på ikke-statslige arkiver, så fremover må forskere til Viborg eller Kbh. for at se det materiale, som i dag kan fremsendes til Aarhus.

3) Staten vil formentligt afhænde Erhvervsarkivets unikke bygning af Hack Kampmann fra 1902. Man kan håbe, at kommunen vil overtage bygningen, men man kan også frygte, at staten vil sælge til højestbydende private investor. Mon bygningen i en sådan situaton vil være sikret for eftertiden? Og hvis Stadsarkivet fortsat skal have adresse i bygningen, vil det så være muligt for Stadsarkivet at udfylde pladsen i den store bygning alene?

Uanset hvad er det nok ikke realistisk at forestille sig, at staten uden videre vil opgive en flytning af Ervervsarkivet til Viborg, for i rigtigt mange år har Erhvervsarkivet været administreret som en underafdeling af Landsarkivet i Viborg. Landsarkivet i Viborg er samtidig landets næststørste arkivinstitution, og Erhvervsarkivet er dermed en miniput overfor en stor mastodont. Samtidig har Erhvervsarkivet som sin hovedopgave at indsamle virksomhedsarkiver fra alle dele af Danmark, og ingen kan vel hævde, at denne opgave har en særlig lokal århusiansk forankring. Erhvervsarkivets opgave med at indsamle lokalt århusiansk materiale er blot en ekstraopgave, som opstod længe før oprettelsen af Stadsarkivet i 2011.

 

Min pointe er dermed kort og godt, at det vigtigste må være at sikre, at Erhvervsarkivets århusianske materiale bliver overdraget til Stadsarkivet. Og at Stadsarkivet som lokal historiefaglig institution bliver styrket, så der også i fremtiden er en central aktør for den lokalhistoriske forskning. Samtidig kan man håbe, at Statens Arkiver vil løsne de strenge udlånsregler, så der i fremtiden som kompensation kan udlånes statsligt materiale fra Rigsarkivet og landsarkiverne til Stadsarkivets læsesal, der jo som nævnt ikke er statslig men kommunal. Det sidste vil i hvert fald være en styrke for universitetet.


Gæst

#9 Re: Tre udfordringer

2014-09-30 02:30

#8: - Tre udfordringer 

En tilføjelse til mit indlæg ovenfor:

Jeg vil tilføje til min kommentar ovenfor, at jeg selvfølgelig vil foretrække, at Erhvervsarkivet slet ikke flyttes og i stedet som hidtil bliver liggende i Aarhus. Mit synspunkt om overdragelse af materialet til Stadsarkivet er dog den eneste realistiske løsning, som jeg lige nu kan se, hvis staten fastholder sin beslutning om en flytning til Viborg.


Gæst

#10

2014-12-11 08:30

Vi vil beholde arkivet i Århus,det er vores historie

Gæst

#11

2015-02-17 15:18

Aarhus har brug for Erhvervsarkivet!!

Gæst

#12

2015-02-19 16:37

Naturligvis skal Erhvervs- og Stadsarkivet blive i Aarhus. Det har mange brugere hver dag og arkiverne indeholder så mange spændende oplysninger. Desuden har vi slægtforskere og andre mulighed for at rekvirere arkivalier fra andre arkiver i landet netop til Erhvervsarkivet.


Gæst

#13

2015-02-19 17:20

Helt urimeligt at lukke Erhvervsarkivet, byens borgere har brug for det og Aarhus er også en stor uddannelsesby, der har behov for Erhvervsarkivet!

Gæst

#14

2015-02-19 17:53

Et fantastisk initiativ med mulighed for at stå sammen om modstand af nedlæggelse af Erhvervsarkivet. Man sidder målløs tilbage og læser indlæg i Stiften, men med den kulturminister, vi har, er jeg desværre alvorligt bange for, at hun blot overruler alle andre kommentarer.

Gæst

#15

2015-02-19 18:40

Befolkningen i Århus står uforstående overfor denne hovedløse beslutning!

Gæst

#16

2015-02-20 07:30

Der bør være rigelig plads på det nye Hovedbiblotek DOKK 1 der starter / åbner i 2015.
Hvorfor skal det nu gøres så besværligt, at man skal rejse til Viborg for at kunne benytte arkivet.

Gæst

#17

2015-02-20 11:07

Det er en skandale, at Danmarks næststørste by ikke har en filial af Rigsarkivet/Landsarkiv/--eller hvad det ellers kommer til at hedde!

Gæst

#18

2015-02-22 11:12

På erhvervsarkivet er der mulighed for at studere arkivalier i fjernlån fra andre arkiver. Den mulighed, som benyttes meget af forskere fra hele østjylland, må for enhver pris bevares.

Gæst

#19

2015-02-22 16:40

Danmark 2 største by har brug for erhvervsarkivet
SA bevar det

Gæst

#20

2015-02-22 18:52

Det kan umuligt være den rene fornuft, som danner baggrund for en sådan beslutning, men må være udsprunget af personlige interesser.

Gæst

#21

2015-02-25 07:15

Som slægtsforsker vil jeg fortsat være meget interesseret i at benytte arkivets mange kilder og derfor foretrække, at disse forbliver i Aarhus, hvor jeg bor.

Gæst

#22

2015-03-13 09:00

dejligt der nogle der har taget initiativet til at demonstrere for at bevare vores erhversarkiv,jeg er selv slægtsforsker og bruger erhvervsarkivet rigtig meget,der er langt til Viborg ,har kørt turen mange gange ig.

Gæst

#23

2015-03-13 20:18

Som historiestuderene i Aarhus nød jeg godt af Erhvervsarkivet. Det skal fremtidige historiestuderende heller ikke snyds for!

Gæst

#24

2015-03-14 10:46

Det er ualmindelig frækt, og magt arrogance der her bliver anvendt, Aarhus er en universitets by hvor mange studerende bruger arkivet, København er jo ikke verdens navle, og hvad skal de med alt vedrørende Aarhus. Stem ikke kulturministeren ind igen, hun er blevet for hoven.

Gæst

#25

2015-03-14 10:57

Skær nu igennem Marianne Jelved, i begår en stor fejl ved at flytte alt til København, vi bliver så politiker lede her i Jylland, og det er jeres egen skyld, at vi ikke har lyst til at stemme til valg, for i lytter aldrig til hvad menig mand siger, lav ikke flere fadæser omgør beslutningen.