Brøk Førtidspensionist

 

BRØK FØRTIDSBEREGNING  I DEN DANSKE LOVGIVNING  SKAL BEREGNES FRA DE FYLDE 18 ÅR !

• Rul ned til bunden af siden og udfyld formularen • Husk at bekræfte underskriften via linket i den e-mail, du modtager, tak •

 

Hvordan kan det være muligt at en dansk førtidspension beregnes fra de fylde 15 år til den dag man bliver tilkendt pensionen med en beregning sats af mindst 4/5 af tiden ?

Hvis man skal være 18 år, - for at søge og tildeles dansk førtidspension.

Man kan læse i den danske lovgivning, - at man er barn hvis man er under 18 år, - og børn er automatisk umyndige (forældre har pligt til at forsørge børn til barnet er fyldt 18 år) . Den, som har forældremyndigheden, er automatisk din værge. Indtil du fylder 18 år, derfor kan dine forældre i en række sager bestemme over dine handlinger.

Link, I Danmark bliver du myndig, når du fylder 18 år.
https://www.borger.dk/Sider/Myndig---umyndig.aspx

 Da, forældrene som har forældremyndigheden over barnet som er under 18 år har barnet ingen mulighed for at opfylde kravet om 15 års reglen i optjening førtidspension i  Bekendtgørelse af lov om social pension  . Eftersom barn/børn som er under 18 år følger forældrenes udrejse fra Danmark eller børn under 18 år har ingen indflytelse på familjens beslutninger . Kan barnet ikke opfylde statens krav samtidig.

Hvis folk har boet i udlandet i et stykke tid og flyttet til Danmark og haft et rigtigt arbejde idanmark i god tro, og kunnet forsørge sig på sin indtægt, men muligvis rammes af sygedom før folkepensions alderen, så bliver folk tildelt en meget lav brøkpension på grund af Optjening   § 6. og  Stk .2. Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

 
Optjening, retsinformation.dk . Se link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158074

§ 6. Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

- Hvorfor stiller den danske fortids pensionslov sådanne urimelige krav fra de fylde 15 år mindst 4/5 af tiden , eftersom man først er myndig når man fylder 18 år ?
Beregningen af brøk førtidspension skulle starte fra det fylde attende år, og ikke fra det femtende år .   Da dette ville ændre væsentligt på mange pensions beregninger.  

På brøk førtids pensionister  veje, ville vi efter en attenårsregel få væsentlig højere førtidspension. På  trods alt har vi arbejde og betalt skat en del år i Danmark .

Brøk førtidsbrøkpensionister håber derfor på , og bedre om at folketing politiker vil tage vores sag op til fornyet overvejelse .

 

Hvad er Brøkpension ?

 

Tusinder lever på nedsat pension


Socialrådgiveren nr. 4, 25. februar

Mange tusinde borgere må leve af en lavere pension, fordi de ikke har boet i landet i de 40 år, der kræves, for at få tilkendt en fuld pension. Det skaber stor fattigdom, fortæller socialrådgiver.

Af Birgitte Rørdam


Borgere, der har fået tilkendt folkepension eller førtidspension, og som ikke har boet i Danmark så længe, som loven kræver det, må klare sig for en nedsat pension, også kaldet en brøkpension, og det betyder, at de udsættes for en helt urimelig forskelsbehandling. Sådan lyder det fra socialrådgiver Lena Madsen, der har arbejdet på et pensionskontor de seneste 12 år.

Brøkpensionen, der blev indført i januar 1973 i forbindelse med Danmarks indtræden i EU, rammer familiesammenførte borgere, borgere med humanitær opholdstilladelse samt danskere, der har opholdt sig i udlandet i længere perioder, og således ikke har “optjent” fuld pensionsret. Reglen gælder både førtids- og folkepensionister.

For at få fuld pension skal man have boet i Danmark i 40 år. Ellers modtager man brøkpensionen som beregnes efter, hvor mange år man har boet i Danmark, fra man er 15 til 65 år. Har man for eksempel kun boet i landet i 10 år, får man en kvart pension udbetalt, og så fremdeles. Og får man tildelt førtidspension som brøkpensionist, vil der ikke blive lavet et nyt regnestykke, når man bliver 65 år og overgår til folkepension.


Låst fast på et lavt beløb

- På den måde har vi en stor gruppe borgere, der får en nedsat pension, fordi de har været i landet i begrænset tid den dag, de tilkendes pension. Og det er helt urimeligt. For enten er man berettiget til pension, eller også er man ikke, og det er jo ikke billigere at leve, fordi man har boet i landet i kortere tid, siger Lena Madsen og fortsætter:

- Jeg har for eksempel en borger, som kun fik beregnet 12 bopælsår, da hun blev tilkendt forhøjet almindelig førtidspension. Hun får så 12/40 af en fuld pension, hvilket svarer til lige godt en fjerdedel af den almindelige pension. For hende er det brutto 4.126 kroner om måneden. Havde hun fået fuld pension, ville hun have modtaget brutto 13.756 kroner.


Folk, der modtager en brøkpension, har mulighed for at søge supplerede hjælp, men kun hvis de efter en kontanthjælpsberegning vil være berettiget til et supplement. I den kommune, hvor Lena Madsen arbejder, kan rådighedsbeløbet således maksimalt suppleres op til 3.500 kroner månedligt.

I ovennævnte eksempel er borgeren ikke berettiget til et supplement, fordi hun bor sammen med sin voksne søn og derfor efter reglerne kun kan få godkendt halvdelen af sine faste udgifter.

- Problemet med de her sager er, at det er en svag gruppe, som kan have svært ved at gøre opmærksom på sig selv, og som vil være fattige resten af deres liv. Og mange af dem ser vi måske aldrig, fordi de slet ikke ved, at de kan søge et supplement, siger hun.


Fakta om brøkpensionen


•Folkepensionister skal have boet i landet i 40 år efter det fyldte 15. år for at få fuld pension


•Førtidspensionister skal have boet i landet i 40 år efter det fyldte 15. år eller 4/5 af de mulige år efter det 15 år for at få fuld pension.


•Ifølge tal fra Indenrigs- og Socialministeriet er der i dag 20.300 folkepensionister og 8.700 førtidspensionister, der modtager den nedsatte brøkpension.

 

Hjælp os med at samle underskrifter, så politikerne kan se at vi mener dette alvorligt!

På forhånd mange tak .


Brøk Førtidspensionist    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Brøk Førtidspensionist tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook