Modstand mod yderligere gener ved grusgravning ved Vindinge

Forslag til anden rute for grusgravning ved Vindinge

INDSIGELSE MOD TUNG TRAFIK

I forbindelse med at Nymølle Stenindustrier A/S ansøger om tilladelse til udvinding af grus på Stærkendevej 71 har de fremsat følgende forslag for kørsel til og fra udgravningen.

Læs det samlede materialer her:

http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/raastoffer/gravetilladelse-regionen-er-myndighed/Documents/Partshøring%20Stærkendevej%2071%2021022018.pdfSkærmbillede_2018-03-11_19.50_.06_.png

Ingen af disse forslag er acceptable fordi:

 

Forslag 1 & 3: Vil betyde at aftalen om lukning og genetablering af grusgravningen op til Vindinge vil blive udsat i minimum 8 år yderligere. Vi finder at Stenmølle Stenindustrier A/S skal leve op til den underskrevne aftale, således at genetablering af området pågyndes i 2020 som lovet. Derfor kan det på INGEN måde komme på tale at denne aftale ikke overholdes.

Cykelsti som er aftalt i 2015 kan ikke laves, hvis disse løsninger vælges, på trods af at kommunen allerede har givet kr. 300.000 i tilskud for at hjælpe med at cykelsti kan stå færdig i 2017. Se yderligere: https://sn.dk/Roskilde/Groen-sti-som-uventet-sidegevinst/artikel/466949

 

Forslag 2: Stærkendevej skal IKKE bruges til trafik i forbindelse med grusgravning da

 • Det vil være til stor gene for alle brugere i Hedeland, da Stærkendevej krydses af 2 stier på netop denne strækning og af veteranjernbanen. Netop Stærkendevej går midt igennem Hedeland hvorfor 60-100 lastbiler på denne strækning vil have store konsekvenser for alle brugere af Hedeland.
 • Selve Stærkendevej er IKKE egnet til tung trafik
 • Golfklub, beboere og fritidsaktivitet (Kondiløbere, ryttere og cyklister) på vejen vil blive generet, til et punkt hvor "bløde trafikanter" ikke kan bruge vejen.
 • Gener i form af bl.a. stenslag vil blive en del af dagligdagen for al trafik på denne del af Stærkendevej.

 

Vi foreslår derfor som eneste acceptable løsning at al trafik fra grusgraven skal gå ind gennem Hedeland som vist nedenstående tegning, på baggrund af:

 • Dette er det mindst benyttede område af Hedeland
 • Ingen beboelse vil blive påvirket
 • Der er ingen dagligdagstrafik, der vil blive påvirket.
 • Den tunge trafik rammer først det offentlige vejnet i et industrikvarter, med kort vej til motorvejsnettet.
 • Aftalen om lukning og reetablering af grusgraven op mod Vindinge, kan fortsætte ifølge de eksisterende planer.
 • Veteranjernbanen´s skinne skånes
 • Stisystem der forbinder Nord og Syd i Hedeland vil ikke blive påvirket.
 • Minimale gener for lokalmiljøet.

2018-03-11_14.48_.01_1.jpg