Forbyd salg og privat brug af fyrværkeri

117 fyrværkeriskader nytårsaften, heraf 34 øjenskader.

I 17 tifælde blev politi og brandfolk angrebet af personer, som skød fyrværkeri efter dem.

I mange andre tilfælde blev fyrværkeri affyret og sendt direkte mod privatpersoner.

Og så bliver der i øvrigt affyret fyrværkeri længe før, det er tilladt den 27. december.

Læg dertil, at fyrværkeriet for mange hvert eneste år et et helvede. Ældre tør ikke gå ud på gaden, personer med høreskader såsom tinnitus heller ikke. Og for mange dyr er nytåret også et mareridt. Dyrs hørelse er meget bedre end menneskers, og som følge deraf lider dyrene kraftigt under støjen fra fyrværkeri. Og det både kæledyr og landbrugets dyr.

Der findes 550.000 hunde i Danmark, og der er hund i hvert fjerde danske hjem. Dyrlæger vurderer, at mere end én tredjedel – altså mere end 180.000 – af hundene er så bange for fyrværkeri, at en stor del af dem må dopes med medicin.

Tiden er kommet til at overveje, om salg af fyrværkeri til private og brugen af fyrværkeri af private ikke - som i flere andre lande såsom Australien og Tyrkiet - bør forbydes og overlades til professionelle fyrmestre, som både fyrer af og rydder op bagefter, så det offentlige står for store fyrværkeri-arrangementer landet over. Det kunne f.eks. være den enkelte kommune.

Eller om det alternativt ikke kun bør være tilladt at affyre fyrværkeri i otte timer hvert år fra den 31. december klokken 18.00 til den 1. januar klokken 02.00?

Men da det igen og igen viser sig, at alt for mange ikke kan styre brugen af fyrværkeri, med eller uden promiller i blodet, og da der i disse år tilsyneladende sker en forråelse af folks opførsel samtidig med den generelle mindskede respekt for autoriteterne, bør privates brug og køb af fyrværkeri efter min bedste mening forbydes af private.

I betragtning af, hvor mange andre ting, som er forbudt i Danmark, kan det undre, at der er frit spil til at lave wild-west-tilstande og gå amok med krudt og kugler fem døgn hvert eneste år - hvert år med uskyldige ofre.

Tidligere undersøgelser fra Vejle Amt peger på, at op mod 400 mennesker årligt får en støjskade i forbindelse med nytårsfyrværkeriet, hvor der i Danmark afbrændes mere end 2500 tons krudt.

Et forbud vil samtidig være til stor gavn for miljøet, da både fremstilling og affyring af fyrværkeri forurener. Derudover flyder det alle vegne med afbrændte efterladenskaber efter hver nytårsaften - både i naturen og på gader og veje.

*

Politikerne har i mange år lurepasset, men en ny lov, som trådte i kraft ved årsskiftet, betyder, at det er muligt for privatpersoner at bestemme, hvad Folketinget skal diskutere, hvis man kan samle 50.000 underskrifter.

Lad os samle disse 50.000 underskrifter i denne gruppe, så vi kan se, hvad de enkelte pertier og måske sågar folketingsmedlemmer mener - og om de har mod til at handle.

Er DU også træt af fyrværkeri og de nærmest retsløse tilstande tilstande, som råder, når vi skifter kalender, så skriv under her.

DEL meget gerne linket til gruppen i hele dit netværk på sociale medier, så alle andre også får mulighed for at tage stilling til sagen.

Tak for støtten!