OPDATERET maj 2018: Forældres frihed til at kunne fravælge IT i daginstitutionerne

Kære vuggestuer, børnehaver og forældre, 

Så er den gal igen! Nu kræver de nye læreplaner øget digitalisering for børn helt ned i vuggestuealderen. På trods af at forskning fraråder IT i førskolealderen, inviterer de nye læreplaner det nu ind helt ned til vuggestuealderen. 

Med lovændringen indføres det, at: "IT er fx en grundlæggende kulturteknik, som børn skal have mulighed for at bruge i et eksperimenterende fællesskab. Børn skal både være skabende og producerende og samtidig få erfaringer med at bruge IT på etisk forsvarlige måder i forhold til sig selv og andre."
"Desuden skal børn have mulighed for at stifte bekendtskab med og anvende forskellige teknologiske redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera mv., som giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til anvendelse af teknologierne."

Vi mener, det er en frygtelig misforståelse at tilbyde de helt små børn digitale medier; at de skal opleve verden igennem en skærm eller andre elektroniske devices. Forskning viser, at IT hæmmer koncentrationen og svigter den sensomotoriske bearbejdning af det stof, som skal indlæres. Den vægtige organisation OECD udfærdigede en rapport i 2015, der netop bekræfter, at børn lærer mindre, når undervisningen foregår digitalt.

Vi vil så gerne kæmpe for, at børnene kan få lov til bare at lege, mærke, bruge kroppen og derved få stimuleret sansningen. Vi kender endnu ikke omfanget af konsekvenserne af den øgede digitalisering af børnenes liv - vi ser nogle bekymrende tendenser, men det er sandsynligvis kun toppen af isbjerget.

Vores underskriftindsamling fra 2016 fik heldigvis stor opmærksomhed, og vi er også nået igennem til medierne, men nu ser det ud til, at vi er slået tilbage til start. Vi håber på, at I vil hjælpe os med at skabe endnu mere fokus på problemstillingen, så vi kan nå så stort et antal underskrifter, at vi kan råbe politikerne op. Så hjælp os med at nå 50.000 underskrifter for fortsat frihed til at fravælge digitale medier i børnehaver og vuggestuer.

 

Ifølge den nye lov bliver det et krav, at alle daginstitutioner skal indføre digitalisering; dvs. tilbyde børnene iPads/tablets til leg og læring. Uanset om man repræsenterer en pædagogik, som IKKE ønsker en digital profil, herunder skovbørnehaver, idrætsbørnehaver, Rudolf Steiner børnehaver m.fl.

Et stort flertal af disse institutioner har ingen IT-profil, da det ikke er i tråd med den givne pædagogik, som for mange forældre netop er et bevidst valg. Vi er mange – både forældre og pædagogiske fagfolk - som er stærkt bekymrede for denne udvikling, der uundgåeligt vil medføre en uønsket ensretning af de pædagogiske dagtilbud. Vi ønsker med denne underskriftsindsamling at gøre opmærksom på denne problematiske udvikling, så vi kan værne om mangfoldigheden i de pædagogiske tilbud.  

Påbuddet udspringer af forestillingen om, at vi skal sikre børnenes fremtidige digitale kompetencer ved at introducere dem for IT så tidligt som muligt, så den fremtidige arbejdskraft er konkurrencedygtig sammenlignet med andre lande - frygten er, at vi ellers sakker bagud. Men der er (endnu) ingen evidens for at IT-læring i vuggestue og børnehave garanterer IT-kompetencer i voksenlivet. Derimod er der omfattende evidens for, at børn har brug for nærvær, leg, bevægelse, natur og udviklingen af sociale kompetencer for at udvikle sig til robuste og kreative voksne.  Derudover er det, når det kommer til frygten for manglende IT-kompetence, tankevækkende, at de selvsamme voksne som har udviklet - og stadig udvikler IT - ikke selv har haft det til rådighed som børn - de har derimod bygget huler og klatret i træer! 

Vi ved allerede nu, at det er skadeligt for børns sundhed og udvikling at have for megen skærmtid:

Sundhedsstyrelsen og fagfolk anbefaler mere bevægelse end iPad:
http://politiken.dk/forbrugogliv/motion/ECE3035976/sundhedsstyrelsen-helt-smaa-boern-skal-helst-bevaege-sig-hele-tiden/ 
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/forbrugerelektronik/ECE2610665/hjerneforsker-skaermen-udvikler-ikke-boerns-empati 

- og advarer om danske børns medievaner:
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3215207/europaeisk-bundrekord-danske-boern-bevaeger-sig-mindre-end-nogensinde/     http://politiken.dk/debat/ECE3324459/vi-goer-levende-og-fantasifulde-boern-til-triste-voksne/     

Og her er lidt flere veldokumenterede grunde til at prioritere naturlige og sundhedsfremmende læringsmiljøer for børn:  
Den finske skole - verdens måske bedste skole: https://www.youtube.com/watch?v=WVCTqgrFIPs  
Kids gone wild – om den danske skovbørnehavekultur set udefra: https://youtu.be/Jkiij9dJfcw  
https://www.good.is/articles/why-are-silicon-valley-executives-sending-their-kids-to-a-tech-free-school  
http://nextshark.com/why-steve-jobs-didnt-let-his-kids-use-ipads-and-why-you-shouldnt-either/      

 

Vi ønsker at skabe opmærksomhed på dette og håber, at I med jeres underskrift vil støtte op om vores arbejde med at sikre en pædagogisk mangfoldighed og bibeholde valgfriheden til at opretholde et IT-frit udviklingsmiljø for de små børn i daginstitutionerne.

 


Rikke Rosengren, pædagogisk leder    Kontakt forfatteren af dette andragende