For Ytringsfrihed på Facebook

Sociale medier som Facebook er i sig selv ikke begrænsede fora men service udbyderer på linje med telefonselskaber og postservice der levere et produkt til forbrugeren, i Facebooks tilfælde en platform for information og meningsudveksling.

Problemet er at deres censur ikke følger Dansk lovgivning om ytringsfrihed. De ergere som om de var et lukket forum for et begrænset politisk spektrum, hvilket er uacceptabelt for en service udbyder som Facebook.

Deres udelukkelser af folk der bryder deres regler svare til at et telefon selskab ergere loven og straffer sine kunder ved udlukkelse hvis de siger noget telefonselskabet finder grimt over telefonen.

Facebook og andre sociale medier burde i stedet respektere Dansk lov for sine Danske abonenter og ikke have hjemmel til at straffe folk for at bryde deres snævre regler forudsat at de vil udbyde en service for hele folket.

Det er denne underskriftsindsamlings hensigt at rejse debat i folketinget om forsvar af borgernes ytringsfrihed over for krænkelser på sociale medier, med det formål at der skal laves en lov der beskytter borgere på tværpolitiske fora og onlin platforme mod censur og undertrykkelse af de rettigheder som er dem sikrede i det offentlige rum.

En skabelon til et eventuelt lovforslag kan være:

Krav om at sociale medier skal begrunde udelukkelse eller censur med refference til dansk lovgivning.

Krav om at brugeren kan blive hørt af en representant fra det sociale medie og kan klage til det sociale medie hvis vedkommende er blevet censureret. samt et krav om at denne klage vil blive besvaret.

Krav om at det sociale medie kan tvinges til at bringe brugerens indhold hvis dette ikke er i strid med Dansk lov.


Benny Søhave Sørensen.    Kontakt forfatteren af dette andragende