JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Solrød Kommune vil gøre det muligt for Solrød Fjernvarme at bygge et stort flis-varmeværk med 12-20 meter høje bygninger og en 40 meter høj skorsten lige op ad Havdrup by på kommunens grund ved Tykmosevej og Nylukkevej. Vi er en stor gruppe borgere, som støtter udrulning af fjernvarme, men er imod et flis-varmeværk op ad Havdrup by. Der findes bedre og billigere alternativer, både ift. placering og teknologier. Fjernvarme skal baseres på fremtidssikrede varmekilder som fx vind, sol og varmepumper.     

VI ØNSKER DERFOR, AT BYRÅDET NU STOPPER ARBEJDET MED AT MULIGGØRE ET FLIS-VARMEVÆRK PÅ GRUNDEN VED NYLUKKEVEJ OG TYKMOSEVEJ.  I stedet bør kommunen og forvaltningen arbejde på at muliggøre og realisere de alternativer, der findes.    

Hvorfor er et flis-værk en dårlig ide?  E

  • Et flis-varmeværk er en dyr og dårlig løsning. Anlægget skal køre i ca. 18 år og koster mindst 40 mio. Værket skal betales af fjernvarmebrugere i Havdrup. EU vil afgiftsbelægge afbrænding af flis. Flis er et overgangsbrændsel på vej ud. 
  • Både gamle og nye brugere risikerer at komme til at hænge på en DYR efterregning. 
  • Der findes bedre og billigere alternativer, både i forhold til klima og økonomi. Solrød kommune og Solrød forsyning har ikke belyst disse.  
  • Huspriserne i det sydlige Havdrup vil falde pga. placering op ad kraftvarmeværk. Huse vil være svære at sælge, indtil der er klarhed om hvad der skal ske.  
  • Huse langt ind i Havdrup by vil få udsigt til både skorsten og bygninger.
  • Skorstenen vil rage 40 meter op – højere end Rundetårn. Siloen vil være ca. 20 meter og øvrige bygninger 12 meter. Skal det være Havdrups vartegn? 
  • Hvad vil det betyde for sundhed og luftforurening med partikler, fx NOx? Der vil være en vis udledning uanset rensning af røg. Røgfanen vil for det meste gå ind over byen. Hertil kommer risiko for svampesporer fra opbevaring af flis. Samt lavfrekvent støj fra værket. Er det gennemtænkt? 
  • Hvad vil tung trafik til og fra værket betyde? fx støj fra lastbiler og ringere sikkerheden for skolebørn/cyklister på cykelstien.

Vil du læse borgergruppens høringssvar findes det HER

page1image42715584.png