Fjernvarme i Resenbro

Resenbro Lokalråd vil gøre et stort stykke arbejde for at gøre Silkeborg Forsyning opmærksom på, at vi gerne ser fjernvarme blive etableret i Resenbro. Forsyningen har ingen aktuelle planer om at komme til Resenbro. Det skyldes, som alle er klar over, at de for 3 år siden ikke kunne skaffe nok tilslutning fra borgerne i Resenbro/Voel. Dog er Silkeborg Forsyning i gang med at undersøge muligheden for at udrulle fjernvarme mange steder, og hvis vi kan vise stor interesse, kan Resenbroområdet igen overvejes.

Vi står nu i en helt anden situation end for 3 år siden, nemlig krigen i Ukraine, der har sendt olie, gas og elpriserne på himmelflugt, noget der virkeligt rammer den enkelte boligejers privatøkonomi. Samtidig vil regering og folketing udfase gassen og have alle forbrugerne, hvor det er muligt, over på fjernvarme.

Knap 65 % af de danske boliger får eller kan få deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er sammen med varmepumper den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på. Varmepumper kæver årligt eftersyn, som ikke er helt billigt, samtidig er holdbarheden på en varmepumpe det samme som et gasfyr ca. 15 år, og anskaffelsesprisen også meget højere end fjernvarmen.

Fjernvarmen kræver ingen årligt eftersyn, er billigere at etablere i boligen, så omkostningsmæssigt er det langt billigere end varmepumpe. Og anlægget fylder almindeligvis ikke så meget. Resenbro Lokalråd er derfor i gang med en underskriftindsamling for forhåbentligt at kunne påvirke Silkeborg Forsyning til at etablere fjernvarmen i Resenbro hurtigst muligt.

Vi håber og tror, at der vil være stor opbakning fra Resenbroborgerne til dette projekt set i relation til de høje gaspriser og den bedre sikkerhed. Så giv en tilkendegivelse med din underskrift.

Der er ca. 700 boliger i Resenbro, der kan få fjernvarme. Ud af det antal skal der formentlig være godt 50% sikre eller mindst 350 boliger, der siger ja. Vi kan samtidig oplyse, at Silkeborg Boligselskab og Silkeborg kommunes ejendomme gerne ser fjernvarmen i Resenbro. De kan bidrage med 10-15% tilslutning.

Venlig hilsen Resenbro Lokalråd

 

Resenbro Lokalråd bruger udelukkende oplysningerne til at undersøge muligheden for
et grundlag til at få Silkeborg Forsyning til at arbejde på en fjernvarmeforsyning til
Resenbro-området. 

Uanset resultatet af undersøgelsen er dette ikke et forpligtende dokument, men er en undersøgelse af mulighederne.
Jeg giver samtidig samtykke til, at mine kontaktoplysninger må deles med Silkeborg
Forsyning. På borgermødet den 17. maj kl. 19 i Resenbrohuset vil vi i samarbejde med Silkeborg Forsyning fortælle mere om mulighederne.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Resenbro lokalråd vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...