Fælles indsigelse mod privatisering af Højgårdsparken, Spørring

Ved at skrive under på denne underskriftindsamling støtter du at en arbejdsgruppe, bestående af nedenstående personer, indsender en fælles indsigelse til Aarhus Kommune, imod privatisering af Højgårdsparken i Spørring, med store udgifter til følge for beboerne.

Omkostningerne er ikke kendte, men baseret på oplysninger fra andre privatiserede villaveje kunne det ligge i omegnen af 500-1.000 kr/måned per alm. parcelhusgrund, med et endnu ukendt fordelingstal.

Ud over de ekstra omkostninger vil en privatisering også medføre at vi skal danne et vejlav, som selv skal vedtage hvor stor en andel af regningen de forskellige matrikler skal betale, samt melde til kommunen eller politiet hvis beboere gør noget de ikke må i forhold til vejen. Dette mener vi har stort potentiale for at skabe intern splid.

Man kan uden problemer skrive under på denne underskriftindsamling, selv om man også selv gør indsigelse til kommunen. Sammen er vi stærkere.

Hvis du vil skrive under, så gør det venligst hurtigst muligt og senest d. 21. juli 2020.

Kun for beboere med vejret til Højgårdsparken, og kun én underskrift per matrikel, eller for Spørringgårds vedkommende, én underskrift per bolig.

Arbejdsgruppen består af:

Trine Hansen
Bo Igonn
Tenna & Anne Halskov
Knud T. Koch Madsen
Jacob Jørvang
Facebook