Fælles høringssvar vedr trafik i Dronningborg efter Klimabroen

Kære medborgere i kvarteret Gavnøvej, Valløvej, Søbysøvej, Skaføvej, Lidsøvej, Selsøvej, Vedøvej, Bjellerup Alle, Lystrupvej og Egholmsvej, 8930 Randers NØ

Medunderskriverne af dette høringssvar er enige om følgende:

1)      Vi ønsker, at der som konsekvens af planerne om Klimabroen spærres helt af for gennemkørende trafik på vores veje, som gennemføres via vejlukninger evt. etableret i form af bussluser. Vi mener ikke at alternative løsninger, som f.eks. vejbump, chikaner, gennemkørsel forbudt skilte, ensrettede veje og lignende, vil være effektive nok til at undgå en massiv forøgelse af trafikken på vores veje.  

2)      Vi ønsker, at de relevante myndigheder (f.eks. politi) tager stilling til de forskellige muligheder, som i princippet eksisterer for at lukke helt af for gennemkørende trafik, og udpeger de løsninger, som de kan støtte. Vi vedhæfter en oversigt over mulige løsninger, som vi selv har fundet frem til.   

3)      Når myndighederne har udpeget de løsninger som de kan støtte, ønsker vi en vejledende afstemning blandt områdets beboere om, hvilken løsning man ønsker. Om nødvendigt kan vi selv facilitere denne afstemning. Denne afstemning kan så danne grundlag for, at man kan vælge en løsning, som på bedst mulig vis tager højde for de berørte borgeres ønsker.

Link til FB Gruppe, hvor der ligger kort mv.

https://fb.me/g/p_HcM2XgUpX9Vfcuz3/WKi4ivP1

 

Husk!!

Underskrift er først gyldig, når den er bekræftet fra den tilsendte mail.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Søren Lund Nielsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...