Fælles erklæring fra forældre til elever på Herlufsholm

Fælles erklæring fra forældre på Herlufsholm

Ingen børn og unge skal være utrygge på Herlufsholm. Ikke dagelever, ikke kostelever, ikke gymnasieelever, ikke grundskoleelever. Ikke nogen.

Det er alle vi underskrivere - forældre til nuværende elever på Herlufsholm - enige om. Lad dette endnu engang blive slået fast.

Siden TV2's dokumentar har vi som forældre lært hinanden endnu bedre at kende, og vi er så at sige rykket sammen i bussen. Det er vi fordi, vi er vidner til, at offentligheden uden kendskab til os og vores børns skole, og medierne uden at faktatjekke, har viderebragt og gentaget udsagn baseret på urigtige fremstillinger.

Sygeplejersker, lærere og håndværkere arm i arm med grever, baroner og komtesser. Vi er ikke den elitære forældregruppe, vi bliver fremstillet som. Mange familier modtager tilskud - nogle får dækket alle udgifter.

For langt de fleste familier er det en prioritering at tilvælge Herlufsholm økonomisk. Men et tilvalg som giver meget mere end blot skolegang, faglighed og uddannelse. Vi vælger Herlufsholm til, fordi den netop giver både uddannelse, dannelse og fællesskab. 

Vi rykker ikke sammen for at beskytte en "voldskultur" - for hvem ved deres fuldes sansers brug ville gøre det? Vi rykker sammen, fordi vi mener, at den shitstorm, der har ramt Herlufsholm, ikke hviler på et fuldt oplyst grundlag. 

Vi kalder på, at vi 1.200 forældre bliver hørt, men vigtigst: Vi kalder på, at de 600 elever - ca. 350 dagelever og ca. 250 kostelever bliver hørt. At deres oplevelse af deres skolegang også tæller. At de også har en stemme.

Når vi som forældre og med et solidt kendskab til vores børns skole forsøger at nuancere debatten fx på sociale medier, bliver vi mødt med spørgsmål som: "Tror du ikke på de to drenges fortælling?" eller: "Hvorfor beskytter du voldskulturen?" Vi føler os kyset til at tie.Og samtidig føler vi os tvunget til at tale for vores børns skyld - og for en skole vi alle har tilvalgt. 

Den grundlovssikrede ret til skolefrihed og private undervisningstilbud er en mangeårig og lovgiven tradition i Danmark. Den stiller krav til kvaliteten af undervisning og dennes form. Lad os holde fast i den ret. Vi vil samtidig opfordre til, at vi på landsplan igangsætter årlige undersøgelser gældende for alle grundskoler og gymnasier - private såvel som offentlige  - der måler kvaliteten af undervisningen og trivslen blandt eleverne. Det vil skabe et sagligt og faktuelt grundlag, der dokumenterer fagligheden og trivslen - og kan gøres sammenlignelig - for alle landets børn. 

Vores børn elsker deres skole og deres skolegang, både dagelever og kostelever. Vi som forældre oplever vores børn dannes og uddannes - og at vi oplever de trives. Det ses på skolens trivselsmålinger og det ses på skolens faglige formåen, men først og fremmest mærker vi forældre det på vores børn. Ville enhver forælder ikke protestere, hvis han eller hun oplevede en forvrænget fortælling om sit barns skole - og hverdag?

Ingen forældre bryder sig om krænkelser eller voldsepisoder mellem børn. Heller ikke vi. Enhver utryg oplevelse er én for meget, og de skal naturligvis håndteres, som de enkeltsager de er. 

Vi er rystede over, at en dokumentar på 42 minutter tilsyneladende skal udgøre beslutningsgrundlaget for 600 børn og unge, medarbejdere, lærerstaben og en stor lokal arbejdsplads. Vi frygter, at vores børns skole er blevet instrumentet i en politiseret og ideologiseret værdidebat. Vi frygter, at politikere vil føle sig presset af folkestemningen til at vise handlekraft og træffe forhastede beslutninger. 

I et frit og demokratisk land og på så vigtigt et område som undervisning og uddannelse, vil vi endnu engang opfordre til ordentlighed og saglighed - og samtidig stille krav om, at Grundloven denne gang respekteres. 

Vores børn er sammen med alle andre børn i Danmark vores fælles fremtid. De og deres skoler, dannelse og uddannelse er værd er værne om. 

/En bred kreds af forældre til børn på Herlufsholms skole


Tenna Weng Pedersen - forælder til barn på Herlufsholm    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Tenna Weng Pedersen - forælder til barn på Herlufsholm tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...