Etagebyggeri i Havdrup: Nej tak - Frist 3. juli 2020 kl. 16.00

Høringssvar: Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

Ved gennemlæsning af Solrød Kommunes Planstrategi 2020, kan man med forbavselse læse om kommunens selvmodsigende planer og intentioner. Det er som om, at strategien er kommet til verden i et setup, hvor kommunen endnu ikke selv har været villig til at satse på det grønne - på trods af tillægget til overskriften ”..og Den Grønne Dagsorden”.

Alle der har bevæget sig i Havdrup og omegn vil vide at Havdrup er placeret i smuk og dyrerige naturomgivelser. Det til trods rykker naturen med byudviklingen længere og længere væk fra byen hvilket er en skam, da det er netop den natur Havdrups borgere værdsætter og påskønner.

I Planstrategien kan man læse, at kommunen planlægger etagebyggeri i optil 3 etager, noget der ellers ikke er set lignende i byen og som i høj grad må siges at været ude af proportioner i forhold til den landlige idyl og provinsby stemning som ellers er fremtrædende. Hvis man færdes i Havdrup, vil man lynhurtig opdage at netop Skovvænget og området omkring er meget unikt for så stor og veludviklet en stationsby. 500 meters gang fra station og centrum, og man vil pludselig opleve at stå ansigt til ansigt med rådyr, fasaner og harer og andet vildt i massevis. Det er derfor i høj grad nedslående og deprimerende læsning som fremgår af Planstrategien side 13:

”Skovvænget 9: 30 tæt/lav boliger og 70 etageboliger i max 3 etager. (Centralt og stationsnært område og derfor udbygges med mindre boliger).”

Der er forståelse for ønsket om at byudvikle, forny og skabe flere attraktive boliger, dette initiativ hilses af samme grund også velkommen. Men det er uforståeligt at man med Planstrategien (som netop skulle håndhæve den grønne dagsorden) ønsker at ødelægge noget af den natur der gør Havdrup unik.

Blandt byrådets mål med byudviklingen nævnes:
• Sikre gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.
• Planlægning af nye boligområder skal ske på et bæredygtigt grundlag.
Ligesom det under strategipunkterne bl.a. nævnes at:
• Der skal ved ny byudvikling mod det åbne land sikres adgang til det omkringliggende landskab.

Det er desværre mildt sagt svært at se hvordan Solrød Kommune tænker, at håndhæve ovenstående med det foreslåede projekt på Skovvænget 9.

Når man ser på nedenstående kort fra side 25, springer det da også en i øjnene at kommunens næst største by ikke er det mindste omfattet af kommunens overvejelser omkring økologiske forbindelser. Det til trods for at man jo allerede har starte udviklingen af grønne områder med udviklingen af Havdrup Nyskov.

kort2.jpg

Derfor ønskes det med dette høringssvar at henlede Solrød kommune på at inddrage den vestlige del af kommunen i den grønne dagsorden. Således kunne man i stedet for etagebebyggelse lave byudvikling der netop tog udgangspunkt i den grønne dagsorden og etablerede et grønområde der udover Nyskoven på sigt kunne inddrage arealerne ved Skovvænget 9. Dermed vil man kunne bringe naturen tættere på centrum.

Udvidelsen af det naturskønne og rekreative område i Havdrup kunne også give kommunen mulighed for at tiltrække besøgende og evt. tilflyttere ved etableringen af disse områder. Hvem ved måske den 7. Gemte Kæmpe (https://www.opdagdanmark.dk/oplevelser/de-seks-glemte-kaemper/) kunne blive opført i netop dette område?

kæmpe.jpg

Vi ønsker med baggrund i ovenstående inderligt at opfordre Solrød Kommune til at genoverveje planer om etage-byggeri på Skovvænget 9, og som minimum begrænse evt. byggeri til samme stil som det omkringliggende byggeri (dvs. tæt-lav-bebyggelse, maksimum 1 ½ plan).

Med ønsket om en god dialog
Venlig hilsen