Et stort nej til placeringen af Nature Energy 800.000 tons biogasanlæg i Kværs, 6300 Gråsten, fordi:

Sønderborg kommune vil give NGF Nature Energy tilladelse til at placere et meget stort fuldskala biogasanlæg i Kværs, mellem Felsted og Gråsten, som har en kapacitet på op til 800.000 tons pr. år.

Vigtigt: Du skal sikre at den e-mail adresse du taster ind er korrekt, da du skal bekræfte din underskrift via e-mail adressen. E-mail adressen kan kun benyttes én gang, så er i flere i husstanden, så skal i benytte forskellige e-mail adresser.

Vi siger NEJ TAK til placeringen af Nature Energy biogasanlæg på Avntoftvej i Kværs fordi:

1.      Erfaringer fra specielt Ørsteds Kalundborg biogasanlæg, viser massive lugtgener, selv efter 8 måneder, stinker der forfærdeligt i Kalundborg og omegn, og op til 7 kilometer fra anlægget 24 timer i døgnet

2.      Kværs og omegn ønsker IKKE at være skraldespand, for politikernes våde drømme om at blive CO2 neutrale, med en håbløs tilgang til biogasproduktion, de anlæg der allerede er sat i drift, viser at de stinker, og med meget lange opstartstilladelser på 3-6 måneder hvor de kan udlede hvad der passer dem i lugt og gasser

3.      Borgerne i den vestlige del af kommunen ønsker IKKE at være skraldespand for politikernes drøm om en grøn og CO2 neutral kommune, anlægget er fejlplaceret, med dårlig infrastruktur til og fra anlægget.

4.      Der findes tekniske løsninger, hvor procesluft kan brændes af inden den udledes til det fri, de ønsker ejerne af anlæggene ikke, da det koster dem penge, de glemmer bare at alt biomasse alligevel skal opvarmes til 54 gr. og de benytter her i opstarten naturgas, og senere biogas til dette, det er oplagt at så sende deres udledning igennem ovnen, men det påvirker deres bundlinje! Så heller forpeste deres naboer til det ulidelige! De tænker kun på deres egen profit!

5.      De værker som Nature Energy benytter, forsøger at rense deres procesluft via biofilter, i starten er de ineffektive, og ved drift problemer, og udskiftning / rensning af disse, vil værket udlede gasser og lugte direkte til atmosfæren!

6.      Vi ønsker ikke vores luft forpestet med lugt fra et biogasanlæg, i en cirkel med en afstand fra Kværs på 7 km, ligger både Felsted, Kværs, Gråsten og Rinkenæs inden for den afstand hvortil værket kan lugtes, hvis de rette forudsætninger findes. Alle inden for cirklen på nedenstående kort kan risikere lugtgener! Inkl. Kongehuset når de er på besøg på Gråsten slot!

7.Biogasanlæg_kværs_7_kilometer_afgrænsning.JPG     

8.      Vi siger også nej tak, til spredning af svovlbrinte, ammoniak og nitrøse gasser over vores område via værkets skorsten. Husk på at her er der ikke kun tale om lugten af gylle, det er MEGET værre, det er afgasning af rådne biomasser, og er MEGET værre end gyllespredning på markerne omkring os! Og vi må forvente at dette varer i månedsvis i opstarten, og ved drift problemer, måske i ugevis!

9.      Bliver anlægget først godkendt, og opført, kan det ikke bare lukkes, om det lugter eller ej.

10.  Et lugtende anlæg, vil betyde faldende huspriser, folk vil ikke flytte tæt på anlægget, hvad med vores Friskole (Kværs Idrætsfriskole) her vil tilflyttere da ikke have deres børn gående i en stank fra et biogasanlæg 500 meter væk, det kan koste skolen livet

11.  Hvad med de elever der skal køre på cykel til og fra skole, og fritidsinteresser? De skal ud på de små landeveje, med alt den tunge transport der skal til og fra anlægget. 12.  Transport til og fra anlægget er uigennemtænkt, der er ikke tilkørselsramper mod øst, ved Felstedvej til motorvejen, hvor hovedparten af biomassen skal komme fra, det tvinger lastbiler ud på de små landeveje frem mod anlægget. Der kommer meget trafik direkte gennem Felsted, Gråsten, og Kværs, på landeveje der slet ikke er bygget til den massive ekstra trafik.

13.  De ønsker et anlæg der kan håndtere 800.000 tons biomasse pr. år, det er ca. 44.400 transporter pr. år i en konservativ beregning, eller ca. en last bil hvert 5 minut, hvis værket holder åbent fra kl. 06.00 til kl. 20.00 i hverdage, og fra kl. 08.00 til 14.00 alle lørdage!

14.  Hvor skal vi cykle? Vejene omkring det påtænkte anlæg kan slet ikke bære den øgede trafik med tunge køretøjer, der vil ske ulykker, med de bløde trafikanter! Er det egentligt det vi ønsker? At lade 800.000 tons biomasse kører til og fra et anlæg af små veje? Det er en ugennemtænkt placering!

15.  Hvis kommunen holder fast i anlæggets placering, så skal der oprettes cykelstier fra Gråsten til Felsted, og fra Snur-om til Søgård, og Søndertoft, mangler også en cykelsti mellem Avntoftvej og Buskmosevej. Hvem skal betale dem? Det kommer skatteborgerne til! Altså dig om mig. Hvad får vi til gengæld? Et liv med tung tansport i vores nabolag, og massiv lugtforurening, og en større skatteregning, intet andet!

16.  Nogle er glade, også kommunen, de tror der kommer arbejdspladser til lokalsamfundet, og skattekroner i kassen, hvem siger at det bliver lokale der vil blive ansat, eller er bosat i kommunen?

17.  I opstartsfasen vil og et biogasanlæg lugte, der er set miljøgodkendelser på 3 og 6 måneder, hvor de må overtræde deres emissioner, og Ørsteds anlæg i Kalundborg lugter nu på 8 måned! Så det at et biogasanlæg ikke lugter er meget forkert!    

18.  Borgerne i Esbjerg er lykkedes med deres mission, at få stoppet opførelsen af Ørsteds projekterede biogasanlæg i Øst byen, b.la. ved underskriftindsamling, så det nytter at hæve sin stemme, og sætte sin underskrift! Vil du være med til at gøre en forskel, så skriv under.  

Mange tak!


Claus Christensen. Kværs, 6300 Gråsten    Kontakt forfatteren af dette andragende