Et helt Danmark i balance

Landdistrikternes Fællesråd ønsker ligesom store dele af befolkningen mulighed for udvikling i hele landet, også i det lokale Danmarks landdistrikter og yderområder. Vi ønsker at skabe Et helt Danmark i balance til gavn for samfundets befolkning, økonomi og sammenhængskraft.

Denne underskriftsindsamling bliver et opråb til politikerne om at sætte emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her før valget. Og vi ønsker, at Et helt Danmark i balance bliver det kommende valgs hovedtema. 

  • Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
  • Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
  • Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
  • Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet. Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
  • Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
  • Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
  • Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc.  

Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Vi bor alle i Danmark og betaler skat, så bør vi også kunne leve et helt liv i det lokale Danmark. Der skal være plads til alle – både mennesker, som vil bo på landet og mennesker, som foretrækker byerne. Vi er hinandens forudsætninger, vi får alle hjulene til at dreje rundt, og vi er alle glade for de egne, vi bor i.

Med din underskrift er du sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger og samfundsgoder skal fordeles.


Landdistrikternes Fællesråd    Kontakt forfatteren af dette andragende